AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppania → Täydennysmiesten numerot

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Täydennysmiesten numerot

Ennen 1776

Kullakin ruodulla oli oma täydennysmies. Ruodun numero on täydennysmiehen numero.

1776 jälkeen

Järjestelmää muutettiin noin 1776.

Tyypillisesti kahdella ruodulla oli yhteinen täydennysmies. Täydennysmiesten numeroita vastaavat ruotunumerot selviävät alla olevasta taulukosta.

Täydennysmies Ruodut ja kylät
1 1 Onkivesi, Vianto (Iisalmi)
2 Jynkänniemi, Leppälahti (Iisalmi)
2 3 Leppälahti (Iisalmi)
4 Väisälänmäki (Iisalmi)
3 5 Martikkala (Iisalmi)
6 Pörsänmäki (Iisalmi)
4 7 Pörsänmäki (Iisalmi)
8 Pörsänmäki (Iisalmi)
5 9 Lappetelä, Pörsänmäki (Iisalmi)
10 Lappetelä (Iisalmi)
6 11 Lappetelä (Iisalmi)
12 Lampaanjärvi, Lappetelä (Iisalmi)
7 13 Löytynmäki (Iisalmi)
14 Karjala, Löytynjärvi, Löytynmäki, Pajumäki (Iisalmi)
8 15 Lappetelä, Pielavesi (Iisalmi)
16 Pielavesi, Taipale (Iisalmi)
9 17 Kotaniemi, Taipale (Iisalmi)
18 Kuivaniemi, Lammassalo (Iisalmi)
10 19 Lammassalo, Vaaraslahti (Iisalmi)
20 Vaaraslahti (Iisalmi)
11 21 Heinämäki, Venetmäki (Iisalmi)
22 Heinämäki, Vaaraslahti (Iisalmi)
12 23 Heinämäki, Lampaanjärvi, Leväniemi (Iisalmi)
24 Lampaanjärvi (Iisalmi)
13 25 Lampaanjärvi (Iisalmi)
26 Pahkamäki, Ruotaanmäki (Iisalmi)
14 27 Ruotaanlahti, Ruotaanmäki (Iisalmi)
28 Haapajärvi (Iisalmi)
15 29 Haapajärvi (Iisalmi)
30 Haapajärvi (Iisalmi)
16 31 Haapajärvi, Kiuruvesi (Iisalmi)
32 Kiuruvesi (Iisalmi)
17 33 Kiuruvesi (Iisalmi)
34 Heinäjärvi, Kiuruvesi, Salmijärvi, Sulkava (Iisalmi)
18 35 Sulkava (Iisalmi)
36 Sulkava (Iisalmi)
19 37 Sulkava, Tommonmäki (Iisalmi)
38 Joutsenniemi, Niemisjärvi, Tommonmäki (Iisalmi)
20 39 Joutsenniemi, Rytky, Sulkava (Iisalmi)
40 Kalliojärvi, Rytky, Sulkava (Iisalmi)
21 41 Kalliojärvi (Iisalmi)
42 Kalliojärvi (Iisalmi)
22 43 Kalliojärvi, Niemisjärvi (Iisalmi)
44 Kalliojärvi, Koivujärvi, Niemisjärvi, Vehmasjärvi (Iisalmi)
23 45 Kalliojärvi, Koivujärvi, Niemisjärvi (Iisalmi)
46 Niemisjärvi (Iisalmi)
24 47 Hautajärvi, Niemisjärvi (Iisalmi)
48 Hautajärvi (Iisalmi)
25 49 Koskenkylä, Osmanki, Remeskylä (Iisalmi)
50 Remeskylä (Iisalmi)
26 51 Luupuvesi, Näläntö (Iisalmi)
52 Luupuvesi (Iisalmi)
27 53 Haajainen, Haajaistaipale, Kiuruvesi, Luupuvesi (Iisalmi)
54 Haajainen, Haajaistaipale (Iisalmi)
28 55 Iisalmi, Porovesi, Vehmasjärvi (Iisalmi)
56 Iisalmi, Partala, Vehmasjärvi (Iisalmi)
29 57 Iisalmi (Iisalmi)
58 Hernejärvi, Iisalmi, Partala (Iisalmi)
30 59 Partala (Iisalmi)
60 Valkiamäki (Iisalmi)
31 61 Valkiamäki (Iisalmi)
62 Haajainen, Valkiamäki, Vieremä (Iisalmi)
32 63 Vieremä (Iisalmi)
64 Vieremä (Iisalmi)
33 65 Salahmi, Valkiamäki, Vieremä (Iisalmi)
66 Marttisenjärvi, Salahmi (Iisalmi)
34 67 Marttisenjärvi, Nissilä (Iisalmi)
68 Nissilä (Iisalmi)
35 69 Kauppila, Nissilä (Iisalmi)
70 Kauppila, Pyöree (Iisalmi)
36 71 Sukeva (Iisalmi)
72 Ryhälä, Sukeva, Vänninmäki (Iisalmi)
37 73 Ryhälä, Vänninmäki (Iisalmi)
74 Vänninmäki (Iisalmi)
38 75 Vänninmäki (Iisalmi)
76 Sonkajärvi (Iisalmi)
39 77 Sonkajärvi (Iisalmi)
78 Pörsänmäki, Sonkajärvi, Toivakko (Iisalmi)
40 79 Haapajärvi (Iisalmi)
80 Haajainen, Laaka, Päsmäri (Iisalmi)
41 81 Haajainen, Vehmasjärvi (Iisalmi)
82 Sälevä (Iisalmi)
42 83 Korpijärvi, Sälevä (Iisalmi)
84 Juminen (Iisalmi)
43 85 Kilpisaari, Rutakko (Iisalmi)
86 Juminen, Varpanen (Iisalmi)
44 87 Juminen, Varpanen (Iisalmi)
88 Hernejärvi, Niemisjärvi, Sälevä (Iisalmi)
45 89 Oinasjärvi, Petäjäjärvi (Iisalmi)
90 Rutakko (Iisalmi)
46 91 Rutakko (Iisalmi)
92 Jokela, Rutakko, Viitaa (Iisalmi)
47 93 Viitaa (Iisalmi)
94 Kilpisaari, Kääriänsaari (Iisalmi)
48 95 Kilpisaari (Iisalmi)
96 Kilpisaari, Paloinen (Iisalmi)
49 97 Paloinen (Iisalmi)
98 Ulmala (Iisalmi)
50 99 Ulmala (Iisalmi)
100 Ulmala (Iisalmi)
51 101 Kivistö, Ulmala (Iisalmi)
102 Kivistö, Nerkoo, Ulmala (Iisalmi)
52 103 Kääriänsaari, Nerkoo, Ulmala (Iisalmi)
104 Nerkoo (Iisalmi)
53 105 Nerkoo (Iisalmi)
106 Nerkoo, Ollikkala (Iisalmi)
54 107 Ollikkala (Iisalmi)
108 Ollikkala (Iisalmi)
55 109 Ollikkala (Iisalmi)
110 Ollikkala (Iisalmi)
56 111 Ollikkala, Sutela (Iisalmi)
112 Ollikkala, Sutela (Iisalmi)
57 113 Ruokonen, Sutela (Iisalmi)
114 Lukkarila (Iisalmi)
58 115 Koppola, Lukkarila, Pyöriälä (Iisalmi)
116 Koppola, Pajujärvi (Iisalmi)
59 117 Pajujärvi (Iisalmi)
118 Kivistö, Pajujärvi (Iisalmi)
60 119 Karvasalmi, Kivistö (Iisalmi)
120 Alapitkä, Karvasalmi, Niemismäki (Iisalmi)
61 121 Alapitkä, Karvasalmi, Niemismäki (Iisalmi)
122 Mikkajärvi, Naarvanlahti (Iisalmi)
62 123 Naarvanlahti, Onkivesi (Iisalmi)
124 Alapitkä, Naarvanlahti, Onkivesi (Iisalmi)

Numero alkuperäisissä lähteissä

Ruodun tai täydennysmiesnumeron määrittely alkuperäisissä lähteissä on varsin kirjavaa:

Täydennysmies vs. varamies

Sama asia. Yleisimpiä termejä:

KatselmuksetSotilaat ruoduittainRuodut kylittäinKylät ruoduittainNimet