AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppania → Täydennysmiesten numerot

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Täydennysmiesten numerot

Ennen 1776

Kullakin ruodulla oli oma täydennysmies. Ruodun numero on täydennysmiehen numero.

1776 jälkeen

Järjestelmää muutettiin noin 1776.

Tyypillisesti kahdella ruodulla oli yhteinen täydennysmies. Täydennysmiesten numeroita vastaavat ruotunumerot selviävät alla olevasta taulukosta.

Täydennysmies Ruodut ja kylät
1 1 Ruokomäki (Pieksämäki)
2 Suolitaival (Pieksämäki)
2 3 Hankamäki (Pieksämäki)
4 Armisvesi (Pieksämäki)
3 5 Sauvomäki (Pieksämäki)
6 Venettekemäranta (Pieksämäki)
4 7 Ihalainen (Pieksämäki)
8 Toholahti (Pieksämäki)
5 9 Tyyrinmäki (Pieksämäki)
10 Tyyrinmäki (Pieksämäki)
6 11 Jauhomäki (Pieksämäki)
12 Kutumäki (Pieksämäki)
7 13 Liedemäki (Pieksämäki)
14 Liedemäki (Pieksämäki)
8 15 Liedemäki (Pieksämäki)
16 Kärkkäälä (Pieksämäki)
9 17 Lyytilänmäki (Pieksämäki)
18 Suonenjoki (Pieksämäki)
10 19 Luukkola (Pieksämäki)
20 Markkala (Pieksämäki)
11 21 Nuutila (Pieksämäki)
22 Liedemäki (Pieksämäki)
12 23 Hulkkola (Pieksämäki)
24 Suontientaipale (Pieksämäki)
13 25 Suontientaipale (Pieksämäki)
26 Suontientaipale (Pieksämäki)
14 27 Hulkkola (Pieksämäki)
28 Hulkkola (Pieksämäki)
15 29 Jäppilä (Pieksämäki)
30 Jäppilä (Pieksämäki)
16 31 Tossavalansaari (Pieksämäki)
32 Utriala (Pieksämäki)
17 33 Tossavalansaari (Pieksämäki)
34 Rummukka (Pieksämäki)
18 35 Vilhula (Pieksämäki)
36 Siikamäki (Pieksämäki)
19 37 Maavesi (Pieksämäki)
38 Maavesi (Pieksämäki)
20 39 Maavesi (Pieksämäki)
40 Maavesi (Pieksämäki)
21 41 Sarkaniemi (Pieksämäki)
42 Längelmäki (Pieksämäki)
22 43 Vauhkola (Pieksämäki)
44 Pyhitty (Pieksämäki)
23 45 Längelmäki (Pieksämäki)
46 Haukivuori (Pieksämäki)
24 47 Haukivuori (Pieksämäki)
48 Haukivuori (Pieksämäki)
25 49 Haukivuori (Pieksämäki)
50 Haukivuori (Pieksämäki)
26 51 Haukivuori (Pieksämäki)
52 Haukivuori (Pieksämäki)
27 53 Häkkilä (Pieksämäki)
54 Häkkilä (Pieksämäki)
28 55 Kärenniemi (Pieksämäki)
56 Nykälä (Pieksämäki)
29 57 Neuvola (Pieksämäki)
58 Niskamäki (Pieksämäki)
30 59 Niskamäki (Pieksämäki)
60 Kylmämäki (Pieksämäki)
31 61 Kylmämäki (Pieksämäki)
62 Pyhitty (Pieksämäki)
32 63 Pieksämäki (Pieksämäki)
64 Siikamäki (Pieksämäki)
33 65 Kirkonkylä (Pieksämäki)
66 Surnonmäki (Pieksämäki)
34 67 Surnonmäki (Pieksämäki)
68 Pöyhölä (Pieksämäki)
35 69 Pyhitty (Pieksämäki)
70 Pyhitty (Pieksämäki)
36 71 Pyhitty (Pieksämäki)
72 Vehmaiskylä (Pieksämäki)
37 73 Vehmaiskylä (Pieksämäki)
74 Väisälä (Pieksämäki)
38 75 Väisälä (Pieksämäki)
76 Virtasalmi (Pieksämäki)
39 77 Virtasalmi (Pieksämäki)
78 Tikkalanmäki (Pieksämäki)
40 79 Tikkalanmäki (Pieksämäki)
80 Väisälä (Pieksämäki)
41 81 Hällinmäki (Pieksämäki)
82 Hällinmäki (Pieksämäki)
42 83 Hällinmäki (Pieksämäki)
84 Hällinmäki (Pieksämäki)
43 85 Häkkilä (Pieksämäki)
86 Hällinmäki (Pieksämäki)
44 87 Hällinmäki (Pieksämäki)
88 Valkeamäki (Pieksämäki)
45 89 Valkeamäki (Pieksämäki)
90 Valkeamäki (Pieksämäki)
46 91 Sarkaniemi (Pieksämäki)
92 Haukivuori (Pieksämäki)
47 93 Valkeamäki (Leppävirta)
94 Timola (Leppävirta)
48 95 Osmajärvi (Leppävirta)
96 Osmajärvi (Leppävirta)
49 97 Osmajärvi (Leppävirta)
98 Sydänmaa (Leppävirta)
50 99 Vehvilä (Leppävirta)
100 Kotalahti (Leppävirta)
51 101 Kotalahti (Leppävirta)
102 Kotalahti (Leppävirta)
52 103 Paukarlahti (Leppävirta)
104 Paukarlahti (Leppävirta)
53 105 Leppävirta (Leppävirta)
106 Leppävirta (Leppävirta)
54 107 Valkeamäki (Leppävirta)
108 Leppävirta (Leppävirta)
55 109 Leppävirta (Leppävirta)
110 Leppävirta (Leppävirta)
56 111 Konnusmäki (Leppävirta)
112 Tuppurulanmäki (Leppävirta)
57 113 Valkeamäki (Leppävirta)
114 Leppämäki (Leppävirta)
58 115 Kurjalanranta (Leppävirta)
116 Kurjalanranta (Leppävirta)
59 117 Kurjalanranta (Leppävirta)
118 Kurjalanranta (Leppävirta)
60 119 Mustinmäki (Leppävirta)
120 Sarkamäki (Leppävirta)
61 121 Lylymäki (Leppävirta)
122 Tahvanalanmäki (Leppävirta)
62 123 Riihiranta (Leppävirta)
124 Monninmäki (Leppävirta)
63 125 Saijanlahti (Leppävirta)
126 Soinilansalmi (Leppävirta)

Numero alkuperäisissä lähteissä

Ruodun tai täydennysmiesnumeron määrittely alkuperäisissä lähteissä on varsin kirjavaa:

Täydennysmies vs. varamies

Sama asia. Yleisimpiä termejä:

KatselmuksetSotilaat ruoduittainRuodut kylittäinKylät ruoduittainNimet