AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Juvan maakirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.

Kylät

Ahola

1664: Laitinen, Pulkinen

1671: Laitinen, Pullkinen

1681: Laitin, Pullkin

1691: Kaipoin, Laitin, Pullckin

1701: Kaipain, Laitin, Pullckin

1711: Kaipoin, Laitin, Pullckin

1722: Kaipoin, Kettuin, Laitin

1730: Kettuin, Laitin, Mustoin, Pulkin

Auvila

1643: Aufwin, Aufwinenn, Wänäinen Aufwinenn

1644: Aufwin, Wänäin Aufwin

1646: Aufwin, Aufwinen, Wäneinen Aufwinen

1648: Aufwin, Aufwinen, Kumma

1651: Aufwin, Aufwinen, Kumma, Wännäin

1653: Aufwin, Kulnin, Wänäin

1655: Aufuin, Aufuinenn, Aufwin, Kuma, Wänäin

1660: -, Afwin, Aufwin, Aufwinen

1663: -, Aufwin

1664: -, Aufwinen, Kettuin

1671: -, Aufwinen, Kettuin

1681: -, Aufwin, Hyttin, Kettuin

1691: -, Aufwin, Hyttin, Kettuin

1701: -, Auf:n, Aufuin, Aufwin, Kiettuin, Piedickein

1711: -, Aufwin, Hyttin, Kättuin, Piedikein

1722: -, Aufwin, Kettuin, Piedikein

1730: -, Aufwin, Haikarain, Huttuin, Kettuin

Haikarila

1643: -, Haikara, Narinenn, Suikainenn

1644: -, Haikara, Narin, Swikain

1646: -, Haickarin, Narin, Swikain

1648: -, Hackarainen, Narinen, Suikainen

1651: Haikarein, Köoki, Orain, Pulkoin Orain, Suikoin

1653: Haikarin, Kärkj, Orain, Suickain

1655: Haikarain, Kärkj, Orain, Pulkain Orain, Suikoin

1660: Haikarinen, Korckj, Orin, Pulkinorin, Suikain

1663: Haikarainen, Kärkj, Orain, Pulkoin Orain, Saikoinen

1664: Haikarain, Kärkäin, Pulkain, Roikoin

1671: Haikarin, Karckäin, Pullkein, Roiskoin

1681: Haickarin, Haloin, Herckein, Pullkin, Roikoin

1691: Haikarin, Haloin, Härckein, Pullckin, Råckain

1701: Haikarain, Härkein, Purhonen, Råckain, Teifwain

1711: Haikain, Härkein, Purhoin, Råkain, Summain, Teifwain

1722: Härckein, Purhoin, Råikain, Summain

1730: Barck, Haikarain, Härkein, Purhoin, Råckain, Teifwain

Halola

1643: Haloinenn

1644: Haloinen

1646: Haloin

1648: Haloinen

1651: Haloin

1653: Halloin

1655: Haloin

1660: Haloin, Haloinen

1663: Haloin

1664: Haloinen

1671: Haloin

1681: Haloin

1691: Halloin

1701: Haloin

1711: Haloin, Puhakain

1722: Puhakain, Säckin

1730: Halloin, Säckin

Hatsola

1643: Hatzoinenn, Marttinenn, Mustoinenn, Tarkiainenn, Turakain

1644: Hatzoinen, Marttin, Mustoin, Tarkiain, Turukain

1646: Hatzoin, Marttin, Mustoin, Takiain, Turokain

1648: Hatzoinen, Martinen, Mustoinen, Takiainen, Turakainen

1651: Hatzoin, Martinen, Mustoinen, Tarkien, Turäkon

1653: Hatzoin, Martinen, Mustoin, Tarkiain, Turkain

1655: Hatzoin, Martin, Mustoin, Tarkiain, Turakain

1660: Hatzoinen, Martinen, Mustoinen, Puttuin, Tarckiain, Turukainen

1663: Hatzoin, Martinen, Mukoinen, Puttoin, Tarkiain, Turakain

1664: Mustoinen, Puttoin, Räisäinen, Tarkiainen, Turakainen

1671: Mustoin, Pudtkoin, Räiseinen, Tarckiain, Turrakainen

1681: Mustoin, Puttkoin, Reissein, Tarkiain, Turakain

1691: Mustoin, Putkoin, Rässein, Tarckain, Turakain

1701: Kuckoin, Kämiläin, Puttkoin, Räsein, Taipal:, Tarkiain, Turckain

1711: Kankoin, Kuckoin, Kämil:n, Mustoin, Puttkoin, Räsein, Teijtin, Turakain, Tållska

1722: Kanckoin, Kruskopp, Kämil:, Pafwil:, Pöyhein, Taipalain, Teitin, Turakain, Tålska

1730: Kruskop, Kåtro, Luukoin, Mustoin, Pafwil:, Pajuin, Putkin, Räsäin, Turakain

Heinola

1643: Cosmainenn, Heinoinenn, Puruinenn

1644: Cosmain, Heinoin, Puruin

1646: Cosmain, Heinoin, Puruin

1648: Cossmainen, Heinoinen, Puruinen

1651: Cosmajnen, Heinoinen, Puruinen, Pöndin

1653: Heinoinen, Kåssmainen, Puruin, Pöndin

1655: Heinoin, Kosmain, Puruin, Pöndin

1660: -, Cossmainen, Heinoin, Pöndinen

1663: -, Cossmain, Heinåin, Pöndinen

1664: Heinoinen

1671: Häinoin

1681: Heinoin

1691: Heinoin

1701: Heinoin

1711: Heijnoin, Heinoin

1722: Hejnoin, Puhaka

1730: Heinoin, Puhakain

Hietajärvi

1643: Cosmain, Cossmainenn, Cåntti, Fråst, Kettu, Kettuin, Kettuinenn, Örrö

1644: Contti, Cosmain, Fross, Kiettu, Kiettuin, Örrö

1646: Contti, Cosmain, Cossmain, Fråst, Kiettuin, Orrö

1648: Contti, Cossmain, Cossmainen, Fråst, Kettuin, Kettuinen, Örröj

1651: Cosmainen, Cossmainen, Fråst, Kettu, Kettunen, Kosmain, Kånst, Örrö Kettuinen

1653: Cossmain, Cossmainen, Cossman, Fråsti, Haipä, Harkin Haipä, Kettu, Kettunen, Konsti, Monoinen, Rehuinen, Örrökettuin

1655: Cosmain, Fråstj, Huippo, Kerfwuin, Kettu, Kettuin, Kosmain, Kånstj, Månoin, Orroij Kettuin, Rehuin

1660: Conti, Cosmain, Fråst, Huipo, Kettu, Kettuin, Kuttuin, Måhnoin, Puhakainen, Ryhein, Örrekuttuin

1663: Cossma, Cossmain, Fråsti, Huipo, Kettuin, Kånsti, Monoinen, Puhakain, Ryhäin, Örrö Kettuin

1664: Cosoin, Frost, Kettuin, Kettuinen, Kontin, Limatain, Puhakainen

1671: Frost, Kettuin, Konttin, Kosoin, Lijmattain, Puhackain

1681: Fråst, Kettuin, Kåsoin, Lijmatain, Puhakain

1691: Fråsti, Kaski, Kettuin, Kiettuin, Kättuin, Kåssoin, Limatain, Luukoin, Martin, Puhakain

1701: Fråstj, Kiski, Kätt:, Kättuin, Lijmat:n, Luuk:, Martinen, Mustoin, Puhakain

1711: Fråstj, Kiskin, Kättuin, Kättuins, Kåssoin, Lijkoin, Lijmatain, Luuckoin, Mustoin, Paunoin, Puhakain

1722: Kettuin, Kiskin, Kättuins, Kåssoin, Lijkoin, Lijmatain, Luukoin, Mustoin, Paunoin, Puhakain

1730: -, Fråsti, Kettuin, Kiskin, Kättuin, Kåssoin, Limatain, Mustoin, Puhaka, Såpain

Hottila

1643: Kerfwinen, Kijskinen, Kiskinen

1644: Kierfwin, Kischinen

1646: Kierfwin, Kischinen

1648: Kerfuinen, Kiskinen

1651: Hottin, Kerfwinen, Kijskinen, Kiskinen

1653: Håttoin, Kerfwin, Kiskin, Kiskinen

1655: Håtti, Kerfuin, Kijskin, Kiskinen

1660: Håttin, Kerfwin, Kiskinen

1663: Håttinen, Kerfwinen, Kiskin

1664: Håttinen, Kiskin, Wätäinen

1671: Hattin, Håttin, Kiskin, Wäätäin

1681: Håttin, Kämiläin, Wätäin

1691: Håttin, Kämmellein, Wätein

1701: Håttin, Kämil:, Wätein

1711: Håttin, Kämil:, Wätein

1722: Håttin, Kohoin, Kämilein, Purhoin, Wätein

1730: Håttin, Håttjn, Kohoin, Purhoin, Wätäin

Huhtimaa

1643: Leskinenn

1644: Leschinen

1646: Leschinen

1648: Läskinen

1651: Leskinen

Hyötyy

1643: Hötyläin, Hötyläinen, Oikarinenn

1644: Hötyläin, Åikarinen

1646: Hötyläin, Höötyläin, Oickarin

1648: Hötyläinen, Oijkarinen

1651: Hötylein, Hötyläinen, Oikarinen

1653: Hötelain, Hötiläin, Oikarinen

1655: Hotyläin, Oikarin

1660: -, H__jainen, Hötiläin, Höttilain, Surman

1663: Harmainen, Hötyläin, Hötyläinen

1664: Baranof, Harmain, Hötylein, Hötyläin, Hötyläinen, Ille

1671: Harmain, Hytiläin, Hötyläin, Lille

1681: Harmain, Hytiläin, Hötiläin, Ille

1691: Harmain, Hyttein, Hyttellein, Höttellein

1701: Hariulain, Hötel:n, Hötellein

1711: Harmain, Hyttin, Hötolein, Hötöl:

1722: Hötel:n, Hötölein

1730: Harmain, Hyttin, Hötöläin

Hännilä

1643: Hännin, Laamainenn

1644: Hännin, Laamain

1646: Hennin, Laamain

1648: Hännin, Lamainen

1651: Hynnin, Lamain

1653: Hennin, Lamain

1655: Heinoin, Lamain

1660: Henin, Lamain

1663: Hänninen, Luomain

1664: Hännin, Lilliesköld

1671: Hanninen, Lillieskiöld

1681: Hännin, Lillieskiöld

1691: Hännin

1701: Hänninen

1711: -, Hännin

1722: Hännin

1730: -

Härkälä

1643: Harkäinenn, Härkäinenn, Kiskinenn

1644: Härkäin, Härkäinen, Kischinen

1646: Härckäin, Härckäinen, Kischinen

1648: Härkäinen, Härköinen, Kiskinen

1651: Härckein, Härkain, Härkäinen, Kijskinen, Pelginen

1653: Härkin, Härkäin, Kiskin, Pelkinen

1655: Härkäin, Härköin, Kiskinenn, Pelgin

1660: Herckein, Herckin, Herkin, Kiskinen, Pelgin

1663: Härkäin, Härkäinen, Kiskin, Pelgin, Pelkin

1664: Haloinen, Härkain, Härkäin, Härkäinen, Pelgin

1671: Haaloin, Harckein, Harckäin, Härckinen, Härckäin, Peellgin

1681: Haloin, Herkein, Härkäin, Pelgin

1691: Halloin, Herckein, Härckein, Pellgin

1701: Hullckoin, Hullkoin, Härckein, Härkein, Pöl:n

1711: -, Hullckoin, Hämäl:, Härkein, Kånsti, Pafwil:n, Pöllein

1722: -, Hulckoin, Hämäl:, Härckein, Kånsti, Kåstiain, Parfwin

1730: -, Hulkoin, Hämäläin, Härkein, Härkäin, Ilfwoin, Kåstiain, Parfwin, Pöllein

Härkälänniemi

1643: Harkäinen, Kiskinenn

1644: Harkäin, Kischinen

1646: Härkäinen, Kischinen

1648: Härkäinen, Kijskinen

1651: Härckein, Kiskin, Paiain

1653: Härkäin, Kiskin, Paiain

1655: Härkäin, Kiskin, Paiain

1660: Herkein, Kiskinen, Parja

1663: Härkäin, Kiskinen, Paria

1664: Aufwinen, Härkäin

1671: Aufwinen, Härckäin

1681: Aufwin, Herkein

1691: Aufwin, Härckein

1701: Aufwin, Härkein

1711: -, Auf:n, Härkein, Summain

1722: Härckein, Ihalain, Purhoin, Suninen

1730: -, Aufwin, Ihal:, Purhoin

Immola

1643: Immoinenn

1644: Immoinen

1646: Immoinen, Rångainen

1648: Immoin, Rångainen

1651: Immoinen, Rångainen

1653: Immoin, Rångain

1655: Immoin, Immoinen, Rångain

1660: Immoinen, Rångainen

1663: Immoin, Immoinen, Rångain

1664: Rångainen

1671: Rångain

1681: Immoin

1691: Immoin

1701: Immoin, Lamain

1711: Immoin, Lamain

1722: Lamain

1730: Ikäheinoin, Immoin

Inkilä

1643: Ingin, Wainikainenn

1644: Inge, Wainikain

1646: Ingin, Winikain

1648: -, Wittzikainen

1651: -, Inginen, Watzikain

1653: -, Inginen, Laurinen, Wainikain

1655: -, Ingin, Inginen, Lamain, Wainckain

1660: -, Inginen

1663: -, Inginen

1664: Pistohl Smedh

1671: Pistol Smedh

1681: Pistolsmedh

1691: Pistohlsmedh

1701: Lemkin

1711: Pistohlsmeden, Tavast

1722: Lempkin, Lundin, Tawast

1730: Lemkin, Wahl

Jokela

1643: Hottin

1644: Hottin

1646: Håttin

1648: Waldoin

1651: Håttinen, Waldoinen

1653: Håttinen, Muldoin

1655: Håttijn, Pijspain, Wåldain

1660: Håttoin, Muldoin, Pispainen

1663: Håttin, Muldain, Pispainen

1664: Håtain, Pispain

1671: Hattin, Kocki, Pijspa

1681: Håttin, Käckj, Pispa

1691: Håttin, Kälkj

1701: Giewallier, Håttin

1711: Gevaldiger, Killckj

1722: Gewalldiger, Kilckj

1730: Kilcki

Järvenpää

1643: -, Hyfwöin, Hyfwöinen, Muttulainenn

1644: -, Hyfwäin, Hyfwöin, Muttulain

1646: -, Hyfwein, Muttulain, Syfwein

1648: -, Hyfwöin, Mutulainen

1651: Hyfwein, Hyfwöin, Kånst, Muttulain, Påsa

1653: -, Hyfwäin, Hyfwöin, Konst, Muttalain

1655: Hyfuäin, Hyfwain, Konstj, Mutulain, Påsa

1660: Hyfwein, Muttulain, Påsa

1663: Hyfwöin, Kunst, Mutilain, Påssa

1664: Achmöller, Muttulain

1671: Aichmöllör, Muttulain

1681: Aichmöller, Muttulain

1691: Achmöller, Mutullain

1701: Achmöll:, Muttullain

1711: Achmöller, Muttulain

1722: Achmöller, Assikain, Muttulain

1730: Achmöller, Assikain, Muttulain

Kaihunmäki

1643: -, Mardikainenn, Paasoinen, Putkinen

1644: -, Mardikain, Pasainen, Putkin

1646: -, Mardikain, Pasoinen, Pudtkin

1648: -, Mardikainen, Passoinen, Putkoinen, Pätyinen

1651: Mardikain, Mardikainen, Passainen, Puttkinen, Pätyn

1653: Mardikain, Pasainen, Putkinen, Päätinen

1655: Mardikain, Pasain, Putkinen, Pätyin

1660: Mardikainen, Passainen, Pettin, Putkinen

1663: Mardikain, Pasainen, Putkoin, Pätyin

1664: Condiain, Mardikainen, Pasainen, Putkuin

1671: Kondiain, Mardickain, Paasoin, Puttkin

1681: Condiain, Mardickain, Passain, Puttkin

1691: Kåndiainen, Mardikain, Passoin

1701: Kondiain, Mardickain, Teifwain

1711: Kåndiain, Mardikain, Rautiain, Teifwain

1722: Harckein, Kåndiain, Mardikain, Poppius, Rautiain

1730: Hännin, Jara, Kånd:, Mardik:, Teifwain, Teitin

Kaislajärvi

1643: Härkäinenn, Ifwåinen, Marttin

1644: Härkä, Härkäinen, Ifwoinen, Marttin

1646: Härckäin, Illfwoin, Marttin

1648: Härköinen, Ilfwoinen, Martin

1651: Härkeinen, Ilfwoin, Martin

1653: Härkäin, Ifwanainen, Martin

1655: Härköin, Ifwanain, Martin

1660: Herckinen, Ifwanainen, Martin, Nasaken, Nippoin

1663: Härköinen, Ilfwoinen, Matila, Nuppoinen, Tawast

1664: Härkäin

1671: Herckein

1681: Härckin

1691: Kärckein

1701: Kerckein

1711: Härkein

1722: Härckein

1730: Härkäin

Kangas

1643: -, Matikainenn, Muttulainen, Pardain, Rumppi

1644: -, Mardikainen, Muttulain, Pardain, Rimppi

1646: Mardikain, Muttulain, Paasain, Pardain, Pärhoin, Rimppi

1648: Mardikainen, Mutulainen, Pardainen, Pasainen, Pörhöin, Rimpi

1651: Mardikain, Muttulainen, Pardainen, Pasainen, Pärnäin, Rimpi

1653: Mardikain, Muttulain, Mutulain, Pardoin, Passoinen, Pärnoin, Rimpi

1655: Mardikain, Muttilain, Pardain, Pasain, Pärinain, Rimppi

1660: -, Imoinen, Mardikain, Mutelein, Muttulainen, Pernoin, Runpa

1663: -, Immåin, Mardikain, Mutilain, Muttulain, Pärnäin, Rimpi

1664: Ahoin, Immoinen, Muttulain, Nissinen, Rimpi

1671: Ahoin, Immoin, Muttulain, Nissinen, Rimppi

1681: Achoin, Immoin, Kaipain, Muttulain, Nissin, Nissinen, Rimpi

1691: Ahoin, Imoin, Kaipain, Mutullain, Nessin, Nissin, Rimpi

1701: Ahoin, Immoin, Kaipain, Mutullain, Nissin, Rautiain, Rimpi

1711: Ahoin, Bruun, Immoin, Muttulain, Paunoin, Rautiain, Rimpi

1722: Ahoin, Bruun, Hötöl:, Immoin, Paunoin, Rimpi

1730: Ahoin, Bruun, Hötöläin, Immoin, Muttulain, Rautiain, Rimpi, Wäijalain

Karkeamaa

1643: Kurikainenn, Lambainen, Pöyhäinenn, Pöyhöinenn

1644: Kurikain, Lambainen, Pöyhoin, Pöyhöin

1646: Kiuckoin, Kurikain, Lambainen, Peuhoin

1648: Kankuin, Kurikainen, Lambainen, Pörhöinen, Pöyhöinen

1651: Kurickain, Kurikain, Lambain, Pöyhöin, Pöyhöinen

1653: Kurkain, Lambain, Pöhöin, Pöhöyin, Pöyhöin

1655: Kurikain, Kurkin, Lambin, Pöyhäin

1660: Kiukas, Kurikainen, Pöihoinen, Pöihöinen, Pöyhäinen

1663: Kiukass, Kurikain, Pöyhäinen, Pöyhöin

1664: Kiukas, Kurckin, Pohanien, Pöyhoin, Råpoin

1671: Kiukass, Kurkin, Pöhäin, Pöyhöin, Ropoin

1681: Heinoin, Hurskain, Kiukas, Kurki, Pöyhäin, Ropoin

1691: -, Heinoin, Härskain, Kiukas, Pöihein, Pöjhienen, Räpoin

1701: Heinoin, Kiukas, Pasein, Pöhiä, Pöyhiäin, Rimpin

1711: Heijnoin, Hurskain, Kiukas, Pöyhein, Räpoin

1722: Heijnoin, Hejnoin, Kiukas, Pöyhein, Ropoin

1730: Heinoin, Hurskain, Kiuka, Pöyhein, Räpoin

Kasintaipale

1643: Lautiainen

1644: Lautiainen

1646: Lauthiainen

1648: Lautiainen

1651: Kurki, Lauttiain Kurki

1653: Kurki, Lautiain Kurki

1655: Kurki, Lautiain Kurki

1660: Lautiain

1663: Lautiain

1664: Laitinen

1671: Laitinen

1681: Lautiain

1691: Lautiain

1701: Päsoin

1711: Lautiain, Päsoin

1722: Passoin

1730: Lautiain, Pässoin

Kaskii

1643: Kiskinen, Kiskinenn, Oinoinenn, Randoinen, Tuchkuinen, Wasara

1644: Kischinen, Oinoinen, Randainen, Tuchkuin, Wasara

1646: Kischin, Kischinen, Oinöin, Randoinen, Tuchkuinen, Wasara

1648: Kijskinen, Kiskinen, Oijnoinen, Randoin, Tuhkoinen, Wasara

1651: Kijskin, Kijskinen, Randoinen, Tuchkuin, Wasara

1653: Kiskin, Randoin, Wasara

1655: Kiskin, Kiskinen, Randoin, Wasara

1660: Kiskinen, Randoinen, Rotzalainen, Wasara

1663: Kiskinen, Randoin, Ruotzalain, Wasara

1664: Haloin, Kiskinen, Randoin, Ruotzalain, Wasarain

1671: Haaloin, Kijskinen, Randoin, Ruotzalain, Wasara

1681: Haloin, Kiskin, Rimpi, Routzalain, Wasarain

1691: Haloin, Kiskin, Rimpin, Rotzallein, Wassara, Wassarain

1701: Haloin, Keskin, Kiskin, Rimpi, Ruotzalain, Wasara

1711: Haloin, Kiskin, Ruotzalain, Tannin, Wasara, Wänäl:n

1722: Haloin, Kiskin, Rimpin, Ruotzalin, Tannin, Taskin, Wasara, Wänelein

1730: Haloin, Kiskin, Pustin, Rimpi, Ruotzalain, Taskin, Wasara

Kettula

1643: Ahoinen, Ullmain, Ullmainenn

1644: Ahoinen, Ulmain

1646: Ahoinen, Oinoin, Ullmain, Ulmain

1648: Oijnoinen, Ulmain, Ulmainen

1651: Oinoin, Ullmainen

1653: Oinoinenn, Ulmani

1655: Oinoin, Ullmain

1660: Oinoin, Ulmain

1663: Ojnoin, Ulmainen

1664: Hyfwoin, Hyfwöin, Oinoinen, Ulmain

1671: -, Hyfwäin, Oinoin, Ullmain

1681: -, Hywäin, Oinoin, Ullmain

1691: -, Hyfwein, Oinoin, Ullmain

1701: Kåndiain, Oinoin

1711: -, Kåndiain, Oijnoin

1722: Ojnoin, Walldoin, Wasara

1730: Kåndiain, Mardik:, Ojnoin

Kiiskilä

1643: Kiskinenn, Weijalainenn

1644: Kischinen, Weijalain

1646: Kischinen, Weijalain

1648: Ahoinen, Kiskinen, Weijalainen

1651: Kijskinen, Weijlein

1653: Ahoin, Kiskin, Weijalain

1655: Achoin, Kiskinen, Weijalain

1660: Kiskin, Kiskinen, Weijalain

1663: Kiskinen, Weijalain

1664: Kiskinen

1671: Kijskinen

1681: Kiskin

1691: Kiskin

1701: Kiskin

1711: Kiskin

1722: Kiskin

1730: Kiskin

Kiiskilänniemi

1643: Kiskinen, Kiskinen Kupsa, Kupsa, Laamainen

1644: Kischin Kupsa, Kischinen, Kupsa, Laamain

1646: Kischinen, Kischinen Kupssa, Kupssa, Laamain

1648: Kiskinen, Kiskinen Kupsa, Kupsa, Lomainen

1651: Kijskinen, Kupsa, Lamainen

1653: -, Kiskinen, Kopssa, Kupssa, Lammain

1655: Kiskinen, Kopsa, Lomoin

1660: -, Harmain, Kiskinen, Kåpsa, Lackoinen

1663: -, Harmain, Kiskinen, Kupsa, Lakoinen

1664: Harmain, Kiskin, Kiskinen, Kupsain, Lakoinen

1671: Herrain, Kijskinen, Kiskinen, Kupsainen, Laakoinen

1681: -, Herrain, Kiskin, Kiskinen, Kupssa, Kupssain, Laakoin

1691: Härain, Kiskin, Kupsa, Kupsain, Laakoin

1701: -, Herrain, Kiskin, Kupsa, Kupsain, Laakoin

1711: Herrain, Kiskin, Kupsa, Laakoin

1722: Kiskin, Kupsa, Kupsain, Lakoin

1730: -, Harmain, Hupsain, Kiskin, Kupsain, Lakoin, Puhakain

Kilpola

1643: -, Hämäläinenn, Kallinenn, Schadewitz

1644: -, Hämeläinen, Kallinen, Schadewidtz

1646: -, Hämälein, Kallinen, Pudtkin, Schadewidtz

1648: -, Callinen, Hämmäläinen, Puttkinen, Schadewidz

1651: -, Hämäläin, Kalljnen, Puttkoin, Skadewidz

1653: -, Hämelain, Kallinen, Pulkin, Schadewitz

1655: -, Hämäläin, Kallinen, Putkin, Skadewitz

1660: Kallinen, Kilpolain, Lambinen, Puttkinen, Schadewitz

1663: Kallinen, Kilpoin, Lembinen, Pulkinen, Schadewitz

1664: Kallinen, Kilpoin, Kilpoinen, Lambinen, Puttkoin, Schadewitz

1671: Kallinen, Killpoin, Kilpoin, Lambinen, Skadewidz, Suttkoin

1681: Hyttin, Kallinen, Killpoin, Lambinen, Skadewidz

1691: Hyttin, Kallin, Killpoin, Lambin, Schadevitz, Schadewitz

1701: Hyttin, Kallin, Killpoin, Lämbiäin, Låndia, Pittkein, Schadevitz, Schadewitz

1711: Hyttin, Kaipoin, Kallin, Lambin, Muttulain, Pispa, Schadevitz

1722: Hyttin, Kardin, Lambin, Muttul:n, Pispa, Schadevittz, Schadevitz

1730: Kallin, Kardin, Kilpoin, Kreutlein, Lambin, Pekurin, Schadewitz

Knuutila

1664: Hyttinen

1671: Hyttinen

1681: Hyttin

1691: Hyttin

1701: Hyttin

1711: Hyttin

1722: Hyttin

1730: Hytin, Pylkein

Knuutilanmäki

1643: Hämäläin, Hämäläinen, Pulkinenn, Rutu

1644: Hämeläin, Hämeläinen, Pulckin, Ruthu

1646: Hämelein, Hämälein, Pulckinen, Ruthu

1648: Hämmäläinen, Pulckinen, Ruthu, Rångainen

1651: Hämelain, Hämeläin, Pulkinen, Ruutu, Rångoinen

1653: Hämelain, Hämälein, Pulkin, Rongain, Ruutu

1655: Hämeläin, Pelkinen, Rutu, Rångoin

1660: Hämelein, Hämeleinen, Pulkin, Ruttu, Rångain

1663: Hämäläin, Pulkin, Rutthu, Rångainen

1664: Hämälain, Pawilain

1671: Hämäläin, Pafwilain

1681: Hämäläin, Pafwilain

1691: Hämellein, Hämmellein, Ollikain, Pafwilain

1701: Hämäl:n, Ollick:, Pafwil:n

1711: Hämäl:, Hämäl:n, Ollikain

1722: Hämmäl:n, Hämmälein, Ollikain

1730: -, Hämäl:, Hämäläin, Nandelstet, Ollikain

Koikkala

1643: -, Hafwerin, Kächköin, Mustoinenn

1644: -, Hafwerin, Kächkoin, Mustoinen

1646: -, Hafwerin, Kiechkoin, Mustoin

1648: -, Hafwerin, Kächköin, Mustoinen

1651: -, Mustoin

1653: -, Mustoin

1655: -, Mustoin

1660: -, Mustoin

1663: -, Höfwinen, Kuckoinen, Mustoin

1664: Kainulain, Längäin, Marain, Marainen, Mustoin, Mustoinen, Nopinen

1671: Kämälain, Längäin, Maarain, Marain, Mustoin, Noppoinen

1681: Ikoinen, Kemiläin, Längäin, Maarain, Marain, Nåpoin

1691: Ickoin, Kämellein, Längin, Läskin, Marain, Rassain, Råpoin

1701: Hakullin, Kämil:n, Längein, Läskin, Marain, Nissin, Räsiä

1711: Hakul:n, Ikoins, Längin, Läskin, Marain, Nissin, Räsä

1722: Hakulin, Ikoin, Leskin, Marain, Nissin, Räsiä, Wättein

1730: Hakulin, Ikoin, Lengin, Läskin, Marain, Rässäin, Waitin

Kuosmala

1643: -, Cosmainen, Tarkiainenn

1644: -, Cosmain, Tarkiain

1646: -, Cossmainen, Tarkiain, Tarkiainen

1648: -, Cossmainen, Tarkiainen

1651: -, Cossmainen, Tarkiainen, Tarkieinen

1653: -, Cossmainen, Tarkainen, Tarkiain

1655: -, Cosmain, Tarkiain

1660: -, Cosmainen, Tarckiainen, Tarckinen

1663: -, Cossmainen, Tarkiain, Tarkiainen

1664: Cuossmain, Cuossmainen, Hämäläin, Pawilainen, Tarkiainen

1671: Cossmain, Hämäläin, Pafwilain, Tarkiain

1681: Asilain, Cuossmain, Kosmain, Kåssmain, Pafwilain, Tarkiain

1691: Assilain, Cuossmain, Pafwilain, Tarckiain

1701: -, Cuosma, Cuosmain, Iskanj, Pafwillain, Tarckiain, Teet

1711: Asillain, Cuosmain, Pafwilain, Pijk, Tarkiain, Teet

1722: Assillain, Cuosmain, Härckein, Pajain, Pijk, Teet

1730: -, Cuosmain, Härkein, Lipsain, Nandelstet, Pafwil:

Laukkala

1643: Heinoinenn, Herrainenn, Pärnäin, Pärnäinenn, Rauthiainenn

1644: Heinonen, Herrainen, Pärnäin, Pärnäinen, Rauthiainen

1646: Heinoinen, Herrain, Lauckain, Pärnein, Pärnäin, Pärnäinen, Ruuthiain

1648: Heinoin, Herrainen, Laukain, Pernäinen, Pärnäin, Pärnäinen, Pöriäinen, Rautiainen

1651: Heinoinen, Herrainen, Lauckain, Lauckainen, Pärnainen, Pärnäin, Pärnäinen, Rauttiain

1653: Haioin, Härrain, Laukain, Pärnäin, Rautiain

1655: Harmain, Heinoin, Hermoin, Lauckain, Laukain, Pernäin, Pärmain, Pärnäin, Rautiain

1660: Harmain, Heinoinen, Herrain, Laukain, Laukainen, Peernoin, Pernainen, Pernoin, Rautiainen

1663: Harmain, Herrain, Horn, Laukoin, Pärnäin, Rautiain

1664: Heinoin, Herrain, Laukain, Pärnäin, Rautiain

1671: Häinoinen, Härrain, Lanckain, Peernain, Pernin, Rautianen

1681: Heinoin, Herrain, Laukain, Mustoin, Pernain

1691: Haukain, Heijnoin, Herrain, Lijmatain, Mustoin, Penoin, Pernain, Pernan, Purhoin

1701: Herrain, Laukain, Mustoin, Pennain, Pernain, Purh:

1711: Heijnoin, Herrain, Lautiain, Mustoin, Pennain, Pernain, Purhoin

1722: Häsein, Lautiain, Mustoin, Pennain, Pernain, Purhoin

1730: Harmain, Heinoin, Lautiain, Mustoin, Pernain, Purhoin, Råckain

Lauteala

1643: Harmainenn, Lautiainenn

1644: Harmainen, Lautiainen

1646: Harmainen, Lautiainen

1648: Harmainen, Lautiainen

1651: Harmainen, Lauttiainen

1653: Harmain, Lautiainen

1655: Lautiainen

1660: Harmainen, Laitiainen

1663: Harmain, Lautiainen

1664: Harmain, Lautiainen

1671: Hammain, Lautiain

1681: Hammoin, Lautiain

1691: Lautiain

1701: Lautiain

1711: Lautiain

1722: Lautiain

1730: Lautiain

Lehikkola

1643: Lehikoinen, Lehikoinenn, Neula

1644: Lehikoin, Neula

1646: Lehickåinen, Lehikåin, Neulla

1648: Lehikoinen, Neula

1651: Lekikonen, Lekikonen Neula, Neula

1653: Lehikoinen, Lehikoinen Neula, Neula

1655: Lehikoin, Lehikoinen, Lehikoinen Neula, Neula

1660: Lehikoinen, Naula

1663: Lehikoin, Neula

1664: -, Lehikoin, Lehikoinen, Neula

1671: -, Lehikoin, Neula

1681: -, Bengdtin, Lehikoin, Neula

1691: -, Bengdtin, Lehikoin, Lähikoin, Neufla

1701: -, Bengtin, Läihkoin, Neula

1711: -, Bengtin, Lehikoin, Nullpoin

1722: Lehikoin, Nulpoin

1730: -, Bengtin, Lehikoin

Leipämäki

1643: Haalinenn, Härkäinenn

1644: Halin, Härkäin

1646: Halin, Härckäin

1648: Halinen, Härköinen

1651: Haloinen, Härkeinen, Meloin

Leskelä

1643: Leskinen, Leskinenn

1644: Leschinen

1646: Leschinen

1648: Läschinen

1651: Leskinen

1653: Herkin, Leskin

1655: Härkain, Leskin, Leskinen, Leskinenn

1660: Herkin, Leskin

1663: Leskin, Läskin, Nasaken

1664: Leskinen

1671: Läskinen

1681: Leskinen

1691: Läskin

1701: Haikarain, Läskin

1711: Haikarain, Läskin

1722: Haikarain, Laskin, Leskin

1730: Haikarain, Läskin

Lievola

1643: Hamuinenn, Lefwoinenn, Lehikoinenn, Pärnänenn

1644: Hamunen, Lefwoinen, Lehikoin, Pärnänen

1646: Hamuinen, Lefwoinen, Lehikoinen, Pärnäinen

1648: Hamuinen, Lefwoin, Lehikoin, Pärnäin

1651: Hamuinen, Lechikoin, Lefwoinen, Pärnäinen

1653: Hamuinen, Lefwoinen, Lehikoin, Pärnäin

1655: Hanninen, Lehikoin, Leinoin, Pärnäin

1660: Hamuinen, Lefwoinen, Läickain, Pernoinen

1663: Hamuinen, Lefwåinen, Läkiänen, Pärnä

1664: Hamuin, Lefwoin, Liefwoin, Pernoin

1671: Hänninen, Lefwoinen, Pernain

1681: Hännin, Lefwoin, Pernain

1691: Hemin, Lefwoin, Leskin, Ljkoin, Läskin

1701: -, Lef:n, Ljkain, Läskin

1711: -, Lefwoin, Lijkain, Lijmatain, Läskin, Martin, Purhoin

1722: Leskin, Lijmatain, Martin, Purhoin

1730: -, Leifwoin, Lijkoin, Limatain, Läskin, Martin, Purhoin, Råckain, Råikoin

Lipsala

1643: Lipsanen, Lipsanenn

1644: Lipsanen

1646: Lipsåinen

1648: Lipsainen

1651: Lipsainen

1653: Lipsainen

1655: Lipsainen

1660: Lipsainen

1663: Lipsainen

1664: Lipsain, Lipsainen

1671: Lipsain

1681: Lipsain

1691: Lipsain

1701: -, Lipsain

1711: -, Lipsain

1722: Lipsain, Warjus

1730: -, Schulte

Luomala

1664: Cuossmain, Lomain, Pardain

1671: Laamain, Lamain

1681: Lohmain, Låhmain

1691: Luomain, Luoman

1701: Kupsain, Lamain

1711: Kupsain, Lamain

1722: Hakulin, Kupsain

1730: Hakulin, Lomain

Maarala

1643: Ahoin, Huttuin, Härkäin, Leskin, Marain, Marainenn, Rasain, Rehuin

1644: Ahoin, Härkä, Leskin, Marain, Marainen, Rasain, Rehuin

1646: Ahoin, Huttuin, Härckäin, Leschin, Marain, Marainen, Rasain, Rehuin

1648: Ahoin, Huttuin, Härkäin, Läskin, Marain, Marainen, Rehuin, Rissain

1651: Ahoin, Herttuainen, Härkein, Leskinen, Marain, Rasain, Rehoin, Rehuin

1653: Ahoin, Ahoinen, Herkein, Hertuainen, Leskin, Maarain, Marain, Marainen, Rasainen, Rehuin, Ruhoinen

1655: Achoin, Ahoin, Herttuain, Härköin, Leskinen, Marain, Rasain, Rehuin, Rehuinenn

1660: Achoin, Achuin, Herckjn, Leskin, Leskis, Marain, Marainen, Rehuin

1663: Ahoin, Ahoinen, Härkäin, Leskinen, Läskinen, Marain, Rehuin

1664: Ahoin, Marain, Pasainen

1671: Ahoin, Maarain, Marain, Paasoin

1681: Ahoin, Haloin, Marain, Marrain, Nasaken, Paasain

1691: Ahoin, Marain, Passoin

1701: Ahoin, Halin, Marain, Pesoin

1711: Haloin, Marain, Päsoin, Råckain

1722: Marain, Parkoin, Råckain

1730: Haloin, Marain, Parkin, Pässoin

Maivala

1643: -, Condia, Cosmainen, Cosmainenn, Hanninen, Turkia

1644: -, Condia, Cosmain, Hännin, Turkia

1646: -, Condia, Cosmain, Hämeinen, Turkia

1648: -, Condia, Cossmainen, Hänninen, Turkia

1651: -, Condia, Cossmainen, Hänninen, Ihalambinen, Turckia

1653: -, Condia, Cossmain, Henninen, Ihalambin, Turkia

1655: -, Condia, Cossmann, Henninen, Ihalambin, Turkia

1660: -, Condia, Cosmain, Cosmainen, Henninen, Lambinen, Turckia

1663: -, Caipain, Condia, Cossma, Cossmainen, Hänninen, Ihalembin, Turkia

1664: -, Caipainen, Condiain, Cuossmain, Cuossmainen, Heilainen, Hänninen, Lambinen, Nasaken

1671: -, Cossmain, Heilainen, Hämäläin, Kaipain, Kondiain, Lambinen, Nazaken, Tarckiain

1681: -, Condia, Cuosmain, Haickarain, Heilain, Hännin, Lambinen, Tarckiain

1691: -, Cuossmain, Hajkarin, Hamuin, Heijlain, Heilain, Jussarin, Kåndia, Kåstiain, Lämbein, Tarckiain

1701: -, Cuosmain, Haickarain, Hejlain, Hännin, Härkein, Kåndiain, Lämbiäin, Pistohlsmed, Pätyin, Tarkiain

1711: -, Cuosmain, Haikarain, Heilain, Hännin, Härkein, Jufwoin, Kåndiain, Lämbin, Pistohlsmed, Pätyn, Tarkiain

1722: Cuosmain, Haikarain, Häjlain, Hännin, Härckein, Kåndin, Pistohlsmed, Pätyn, Tarckiain

1730: -, Aufwin, Cuosmain, Haikarain, Heilain, Hämäläin, Hännin, Härkein, Kåndiain, Lambin, Nordberg

Mattila

1664: -, Pärnäinen, Pöndinen, Rasainen

1671: -, Pernainen, Pöndinen, Rasainen

1681: -, Pernain, Pöndinen, Rasainen

1691: -, Käinullain, Pernain, Pöndin, Rassain, Uckoin

1701: Kämmil:n, Mullj, Parkin, Pernain, Pöndin, Uckoin

1711: -, Kämil:n, Mullj, Parkoin, Pernain, Räsein, Uckoin

1722: -, Kämilein, Parckin, Pernain, Uckoin

1730: Mullj, Pardain, Pernain, Rässäin, Summain, Uckoin

Miettula

1643: Kerfwinenn

1644: Kierfwinen

1646: Kierfwinen

1648: Kiärfwinen

1651: Kerfwinen

1653: Kerfwin, Rokolain

1655: Kerfwin, Lillieskiöldh

1660: Lilliensköld, Rokolainen

1663: Råkolainen

1664: Rokolain

1671: Ruokolain

1681: Rokol:

1691: Rokolain

1701: Kåtillain, Ruokol:

1711: Kåtilain, Ruokol:n

1722: Kåtil:n, Tirroin

1730: Rokol:, Tirroin

Murtois

1643: Hämeläin, Härkäinenn, Oikarinenn, Pafwilainenn

1644: Hämeläin, Härkäin, Oikarin, Pafwilain

1646: Hämelein, Hämäläin, Härckäin, Oickarin, Pafwilain

1648: Hämmäläin, Hämäläin, Härköinen, Oijkarinen, Pafwilainen

1651: Hämelein, Hämeläin, Hämeläinen, Härkeinen, Ihalain, Oikirin, Pafwelainen

1653: Hämeläin, Hämälain, Hämäläin, Härkäin, Ihalainen, Oikarin, Pafwilain

1655: Hämäläin, Härköin, Ihalain, Oikarinen, Pafuilain

1660: -, Herckein, Hämelein, Ihalainen, Oikarinen, Pafwilainen

1663: Hämäl:n, Hämäläin, Härkäin, Ihalain, Oikoinen, Pafwilain

1664: Hämälain, Hämälainen, Hämäläin, Härkäin

1671: Hämäläin, Härkäin, Kemiläin

1681: Hemel:, Hämäläin, Härckein, Kemiläin

1691: Hämellein, Härckein, Käinulain

1701: Hämäl:n, Härkein, Scharstenius

1711: Busck, Hämäl:n, Hämälein, Härkeins, Scharstenius, Snickare

1722: Busch, Hämmäl:n, Hämälein, Härckein, Saxbeck, Snickarin

1730: Clementiof, Hämäl:, Hämälain, Härk:, Shvartz

Mustola

1651: Håfwinen, Kähkein

1653: Brännerfäldt, Hafwoinen, Karhoin, Ryhoinen

1655: Hafwerin, Käköin, Ryheinenn

1660: Hafwinen, Käckoin, Rosemit

Mäköis

1643: Aufwinen, Heimeläin, Hyfwöin, Kämeläinenn, Rastoin, Teenhuin, Teenhuinenn, Wäneläinenn

1644: Aufwin, Hyfwäin, Kemiläin, Kiemiläin, Rastoin, Teenhuin, Wäneläin

1646: Aufwinen, Hyfwöin, Kiämelein, Kiämeläin, Rastoin, Teenhuin, Tenhuin, Wänäläinen

1648: Aufwinen, Cämiläinen, Hyfwöin, Kämiläinen, Tenhuin, Tenhuinen, Wänäläin

1651: Hyfwoinen, Hämeläin, Hämeläinen, Ilmar, Kiemileinen, Leifuäin, Rostoin, Tenhuinen, Thenhuinen, Wenäläin

1653: Hyfwainen, Hyfwäinen, Hyfwöin, Illmari, Kamilain, Kämberi, Kämeläin, Lefwoinen, Rastoin, Tenhuin, Thenhuin, Wäneläin

1655: Hafwerin, Hyfwäin, Ilmarj, Kemiläin, Leifwoin, Rasain, Tenhuin, Wenäläin

1660: Hyfweinen, Illmar, Kämeleinen, Lefwoin, Rasainen, Tennuinen, Thennuinen, Wenelein

1663: Aufwin, Cainulain, Hyffwöinen, Ilmar, Kemeläin, Kemiläin, Lefwunen, Rasain, Tenhuin, Tenhuinen, Wenäläinen

1664: Aufwinen, Kämälain, Kämäläin, Tenhuin, Tenhuinen, Wenäläin

1671: Aufwinen, Kämälain, Kämälainen, Kämäläin, Tenhuin, Wänälain

1681: Aufwin, Condiain, Härkäin, Kemiläin, Kämiläin, Oinoin, Tenhuin, Thenhuin, Wänäläin

1691: Aufwin, Härckein, Käinulain, Kämillein, Kåndia, Oinoin, Tänhuin

1701: Auf:n, Kiskin, Kämmil:n, Oinoin, Säppein

1711: Aufwin, Kiskin, Kämil:n, Oijnoin, Säppein

1722: Aufwin, Kiskin, Ojnoin, Säppein

1730: Aufwin, Kemil:, Kemilein, Kiskin, Ojnoin

Männynmäki

1643: -, Huttuin, Pardain, Pardainen

1644: -, Huttuin, Pardain

1646: -, Huttuin, Pardain

1648: -, Huttuin, Pardainen, Pardoin

1651: -, Grabbe, Huttuinen, Pardain, Parttain

1653: -, Grabbe, Huttuin, Pardain

1655: -, Grabbe, Huttuin, Pardain, Uckoin

1660: -, Grabbe, Pardain, Pardainen, Uckoin

1663: -, Grabbe, Oinoinen, Pardain, Pardainen, Ryhäin, Uckoinen

1664: Aniainen, Grabbe, Ryhäinen

1671: Grabbe, Oinoin, Ryhäin

1681: Aniain, Grabbe, Ryhäin, Turakain

1691: Grabbe, Nigreus, Oinoinen, Ryhoin, Turakain

1701: Grabbe, Nigrej, Oinoin, Rijkoin, Tirroin, Wänäl:n

1711: Kammoin, Nigrei, Poppius, Rijkoin, Tirroin, Turakain

1722: Kammoin, Nigreus, Poppius, Tirroin, Turakain

1730: Hulkoin, Kammoin, Poppius, Rikoin, Tirroin, Turakain

Mäntynen

1643: Halinen, Haloinenn, Hyfwöin, Kiskinenn, Olikainen, Wihawainoinen

1644: Halinen, Haloinen, Hyfwäin, Kiskinen, Olikainen, Wihawainoinen, Wijhawainoin

1646: Halinen, Haloinen, Hyfwöin, Kischinen, Ollikain, Wihawain

1648: Halinen, Hyfuöinen, Kiskinen, Ollikainen, Wihauainen

1651: Haloinen, Hyfwöinen, Kijskinen, Ollkoin, Weijeläin, Wichawain, Wichawainen

1653: Konsti

1655: Kånsti

1660: Konst

1663: Kånstj

Narila

1643: Narinenn, Tarfwainenn

1644: Narinen, Tärfwanen

1646: Narinen, Tarfwainen

1648: Narinen, Tarfwainen

1651: Narinen, Tarfwainen

1653: Narrin, Tarfwain

1655: Narinen, Tarfwain

1660: Narainen, Pöihoinen, Tarfwainen

1663: Narinen, Pöyhäinen, Tarfwain

1664: Paunoin, Tarwain

1671: Paunoin, Tarwain

1681: Paunoin, Puttkin

1691: Punnoin, Putkoin

1701: Putkoin, Pännoin

1711: Pennain, Puttkin

1722: Pennain, Putkin

1730: Paunoin, Pennain, Putkin

Niinimäki

1643: Monoinenn

1644: Monoinen

1646: Monoinen

1648: Månoinen

1651: Månoinen

Näärinki

1643: -, Cosmainen, Cossmainen, Hatzåin, Jaarainen, Nousiainenn, Näringh, Penoinen, Tarkiainenn, Wäneläinenn

1644: -, Cousmain, Hatzonen, Jaarain, Nousiain, Näringh, Pennanen, Tarkiain, Wäneläin

1646: -, Cousmain, Hatzonen, Ifwarain, Kiärckäin, Nousiain, Näringh, Pennonen, Tarkiain, Wäneläin

1648: -, Cossmain, Hatzoin, Joroin, Kiärckäin, Läschinen, Nousiain, Näringh, Penoinen, Tarkiain, Wänäläin

1651: Cosmain Lille, Cossmain, Cossmain Miucku, Hadzoinen, Jaroin, Jaroinen, Kärckainen Mullj, Leskinen, Lille, Miucku, Mulli Kärckäin, Mullj, Näringh, Nåusiain, Pedikeinen, Pennoin, Ropoinen, Tarckiain, Wenälein

1653: Cossmain, Cossmain Lillj, Cossmain Muiku, Hatzoinen, Jarain, Jaroinen, Kärkin Mullj, Leskin, Lillj, Muiku, Mulli Kärkain, Mullj, Naringh, Nassaken, Nousiain, Pedikain, Primainen, Ropoin, Tarkiain, Wänälain

1655: Hatzain, Jaroin, Koskmain Lillj, Kosma Muiku, Kosmain, Kärkäin Mullj, Leskinen, Lillj, Muiku, Mullj, Mullj Kärckäin, Nasak, Nousiain, Näringh, Pennoin, Per:käin, Råpain, Tarckoin, Wenäläin

1660: Baranouff, Cosmainen, Cossmain Lille, Cossmain Muiku, Hatzoinen, Herckinen, Jarain, Kerckin Mullj, Leskinen, Lille, Muiku, Mullj, Näringh, Pedikainen, Penain, Ropoinen, Tarckiainen

1663: Boranåf, Cossmainen, Hatzoinen, Härköinen, Jarinen, Kärkäin Mullj, Lille, Läskin, Muiku, Mullj, Näringh, Pedikäin, Pennainen, Ropoin, Tarkiain, Wenäläin

1664: Caupinen, Cuossma Muiku, Hämäläin, Härkäinen, Jarainen, Kärkäin Mullj, Leskin, Muiku, Mullj, Näring, Pedikäin, Rimpi, Råppoinen, Tarkiain, Wenäläinen

1671: Caupinen, Cossmamuicko, Hämäläin, Jarain, Kärkäin, Kärkämulli, Leskin, Näring, Pedickäin, Rimpi, Ropoin, Tarkiain, Weneläin

1681: Hauska, Hämäläin, Härckäin, Jaarain, Kaupinen, Kuosma Muiko, Kärkein Mullj, Leskin, Lillius, Muiko, Mullj, Näring, Piedickäin, Rimpi, Ropoin, Tarkiain, Wänäläin

1691: Hauska, Hämellein, Härcken, Jarin, Kapoin, Kaupin, Kuossmamicko, Kärckimullj, Lillius, Tarckiain, Turakain, Wänel:n, Wännellein

1701: Cuosmamuiko, Hauska, Hämmelein, Härkein, Jarin, Kaipain, Kaupin, Kerkemullj, Mullj, Tarkiain, Turckain, Witickain, Wänäl:n, Wänälein

1711: Cuosmamuicko, Hauska, Hämäl:n, Härkein, Jarin, Kaipoin, Kaupin, Kiskinen, Kärkämullj, Lambain, Lillius, Tarkiain, Witikain

1722: Cuosmamuicko, Handska, Hämälein, Kaipain, Kärckämullj, Lambain, Linduin, Muickoin, Rautiain, Ruotzalain, Tarckiain, Witikain, Wänäl:n

1730: Cuosmain, Hämäläin, Härk:, Immoin, Jarin, Kaipoin, Kaupin, KärkäMullj, Lillius, Linduin, Mukoin, Mullj, Ruotzal:, Tarkiain

Ollikkala

1643: Hänninen, Ihalainenn, Lambainenn, Nullpoinenn, Ollikain, Ollikainenn, Pedikeinenn, Wechwain, Wäisäinenn

1644: Hannin, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Ollikain, Pedikein, Wachwoin, Wäisäin

1646: Hannin, Ihalain, Lambain, Nullpain, Ollikain, Pedikein, Wachwoin, Wäisäin

1648: Hanninen, Ihalainen, Lambainen, Nulpoinen, Ollikain, Ollikainen, Pedikäinen, Wehurin, Wäisäinen

1651: Hamuinen, Ihalainen, Lambain, Lapwetelein, Nulpoinen, Ollikain, Ollikainen, Pedikoinen, Wahain, Weiseinen

1653: Hamuinen, Ihalain, Lambain, Lapweteläin, Nulpoin, Ollikain, Pedikain, Wahuoin, Wäisein

1655: Hamuin, Ihalain, Lambin, Lapweteläin, Nulpoin, Ollikain, Pedikäin, Wachwain, Wäisäin

1660: -, Hamuinen, Ihalainen, Lambin, Lapweteleinen, Nulpoin, Ollikain, Pitkein, Wachwain, Weisein

1663: -, Hamuinen, Ihalain, Lambainen, Lapweteläin, Nulpoinen, Ollikain, Pedikäin, Wachwain, Wäisäin

1664: Hamuinen, Hatzoin, Ihalain, Lambainen, Lapweteläin, Nulpoin, Nulpoinen, Ollikain, Pedikäin, Rasain, Wachwoinen, Wäisäinen

1671: Hammuinen, Hattssoin, Hattzoin, Ihalain, Lambain, Lapweteläin, Nullpoin, Ollickain, Pitkein, Rasain, Tarkiain, Wachwoin, Weisein

1681: Hannoin, Hatzoin, Ihalain, Kiskin, Kosoin, Lambain, Lapweteläin, Nullpoin, Ollickain, Pittkäin, Turakain, Wachwain, Wachwoin, Wäisäin

1691: Hamuin, Hattzoin, Ihalain, Kiskin, Kiskinen, Lambain, Muhoin, Nullpoin, Ollikain, Piedikain, Waukoin, Wäissein

1701: Hatzoin, Hännin, Hått:, Ihal:n, Kiskin, Lämbiäin, Muhein, Nullpoin, Olickain, Pasoin, Piedick:n, Piedickein, Pätyin, Räsein, Wanhain

1711: Hatzoin, Hämäl:n, Ihalain, Kiskin, Lembiein, Nullpoin, Piedikein, Päsoin, Pätyn, Räsein, Wanhain

1722: Hatzoin, Hännin, Ihalain, Kiskin, Lambiein, Möykein, Nulpoin, Piedikein, Pätyn, Wanhain

1730: Hännin, Ihalain, Kiskin, Lambin, Muttulain, Nulpoin, Pedikein, Piedckein, Purhoin, Pätyin, Räsäin, Wanhain, Wäpsa

Paatela

1643: Kurkin, Smedh

1644: Kurikain, Smedh

1646: -, Kainulain, Kurikain, Smedh, Taifwain, Tirråin

1648: Cainulainen, Smedh, Tirroinen, Uckoinen

1651: Kainulain, Leskinen, Smedh, Tirroinen, Tofwain, Wckoinen

1653: Cainulain, Leskin, Smedh, Tiroin, Toifwain, Uckoin

1655: Kainulain, Leskin, Oikoin, Smedh, Tirroinen, Toifuain

1660: Kainulainen, Leskinen, Smedh, Tirroinen, Uckoinen

1663: Kainulain, Leskinen, Smedh, Tirroinen, Uckoinen

1664: Kainulain, Leskin, Tirroinen, Uckoin

1671: Kemilain, Läskin, Tirroinen, Uckoin

1681: Leskin, Tirroin, Uckoin

1691: Läskin, Tirroin, Uckoin

1701: Läskin, Tirroin, Ukoin

1711: Hämäl:n, Hämälein, Läskin, Tirroin, Uckoin

1722: Hämäl:n, Leskin, Pylckin, Tirroin, Uckoin

1730: Nandelst:, Nandelstet, Pylkein, Tirroin, Uckoin

Pajusalmi

1643: Heinonenn, Leskin, Marain

1644: Heinonen, Leskin, Marain

1646: Heinoinen, Leschin, Marain

1648: Heinoin, Heinoinen, Läskin, Marain

1651: Heinoin, Heinoinen, Leskinen, Marin, Nazack, Nazak, Pijspain

1653: Heinoin, Heinoinen, Leskin, Maarin

1655: Heinoin, Leskin, Marain

1660: Heinoin, Heinoinen

1663: Heinoin

1664: Heinoin, Heinoinen

1671: Harmain, Heinoin

1681: -, Heinoin

1691: -, Heijnoin

1701: -, Heijnoin

1711: Heijnoin, Läskin

1722: Leskin

1730: Heinoin, Läskin

Palonen

1643: -

1644: -

1646: -

1648: -

1651: Hullkoin

1653: Hullkoin

1655: Hulkoin

1660: Hulkoinen

1663: Hulkoin

1664: Hulkoin, Hulkoinen

1671: Hullkoin

1681: Hullkoin

1691: Hullckoin, Ihallain

1701: Hullkoin, Ihallain

1711: Rångain

1722: Rångain, Tuppurain

1730: Rång:, Tuppurain

Pekurila

1643: Pekurinenn

1644: Pekurinen

1646: Pekurin

1648: Pekurinen

1651: Ihalainen, Peckurinen

1653: Ihalain, Pekurin

1655: Ihalain, Pekurin

1660: Ihalainen, Peckurinen

1663: Ihalain, Pekurin

1664: Pekurin, Pekurinen

1671: Pekurin

1681: Peckurin, Pekurin

1691: Pekorin

1701: Päkurin

1711: Pekurin

1722: Mullj, Pekurin, Ruokolain

1730: Pekurin, Rokolain

Pelkilä

1643: Pelkinenn

1644: Pelgkinen

1646: Pelckinen

1648: Pelckinen

1651: Pelginen

1653: Pelkinen

1655: Pelloinen

1660: Pölkin

1663: Hämäläin, Pelkin

1664: Hämälain, Härkainen, Pölkin

1671: Hämäläin, Härckeinen, Pällkin

1681: Hemelein, Herkein, Ottin, Pelgin

1691: Hämmellein, Härckein, Otinen

1701: Hämäl:n, Härkein, Nous., Otinen

1711: Härkein, Illfwoin, Nousiain, Otin, Pernain

1722: Illfwoin, Immoin, Nousiain, Pernain, Rångain

1730: Härkein, Ilfwoin, Otin

Pellilä

1643: Pölläinenn

1644: Pölläinen

1646: Pölläinen

1648: Pölläinen

1651: Pölläinen

1653: Pölläin

1655: Pölläinen

1660: Pelleinen

1663: Pölläinen

1664: Pölläin

1671: Pölläin

1681: Pölläin

1691: Pohiallain, Pöllein

1701: Pohialain, Pöllein

1711: Pellin, Pochialain

1722: Pohialain

1730: Haikarain, Pellin

Pitkälahti

1660: -, Haloinen, Heilandh, Herkein, Häckein, Ickoinen, Kiukas, Koroin, Ladukarin, Längainen, Nolpoin, Nåppoin, Pasoin, Pedikain, Soikain, Tolfwain, Wänein

1663: -, Haloin, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Korhoinen, Langinen, Laukarin, Nasaken, Nopoin, Nuppoin, Pasain, Pedikäin, Sakeman, Selainen, Tolfwain

1664: Branof, Haloinen, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Kächköin, Langoinen, Noppoin, Pasoin, Pedikäin, Pulkin, Seijland, Toijoinen, Wänein

1671: Baranof, Haloinen, Herckeinen, Ikoin, Ikoinen, Kaickoin, Kiukas, Längoin, Paasoinen, Pedickein, Pullkin, Råpoin, Säilandh, Tåijain, Uckoin, Wänäin

1681: Baranofz, Haloin, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Kächkoin, Langoin, Passain, Piedickäin, Piedikäin, Pullkin, Ropoin, Seiloin, Toijain, Uckoin, Wänäin

1691: Baranoffz, Haloin, Heijlain, Härckein, Ikoin, Ikon, Ingin, Kiukas, Längein, Måppoin, Nåpoin, Pafwil:, Passoin, Piedikain, Piedikein, Pullckin, Toijain, Wäneinen

1701: Baronofz, Haloin, Heijlain, Heilain, Härkein, Ikoin, Ingin, Kiukas, Längein, Nuppein, Nåpp:, Pafwillain, Pajain, Piedick:, Piedickein, Piedikein, Pullk:, Päsoin, Wänäl:n

1711: Barenschiöldz, Haloin, Heijlain, Hyfwein, Hyfwerin, Härkein, Ikoin, Ikonen, Ingin, Lambin, Nullpoin, Nåpoin, Paiain, Piedikein, Pullckin, Silain, Tirroin, Wänälein

1722: Barenholdt, Haloin, Hyfwein, Härckein, Ikoin, Ikoinen, Ingin, Lambin, Nopoin, Piedikein, Pulckin, Seilain, Wänälein, _____

1730: Barnhold, Hal:, Haloin, Heikin, Heilain, Härkein, Ikoin, Ingin, Noppoin, Piedik:, Piedikein, Pulkin, Pässoin, Sejlain, Teinus, Tirroin, Wänäin, Wänäläin

Pohjois

1643: Casanen, Cosmain, Hämäläinen, Ikoinen, Kituinenn, Kuifwalainenn, Kuuka, Kächköin, Kächkön, Narin, Narinen, Narinen Kuuka, Orainen, Pekurinenn, Pöndinenn, Pöxä, Rotzalainenn, Safwolainenn

1644: Cosma, Cosmain, Hämäläinen, Ikoin, Kituin, Kiächkoin, Kuifwalainen, Kuiku, Kächkoin, Narin, Narinen, Narinen Kuiku, Orain, Pekurinen, Pöndin, Pöräin, Rotzalainen, Safwolainen

1646: Cosin, Cosmain, Cuickå, Cuifwalain, Hämäläin, Ikoin, Kiechkoin, Kiettuin, Narin, Narin Cuickå, Narinen, Orain, Pekurin, Pöndinen, Pörä, Rotzsalain, Safwolain

1648: Cossin, Cossmain, Cuifwalainen, Hämmäläin, Ikoinen, Kiettuinen, Kucko, Kächöin, Kähköin, Narin, Narinen, Narinen Kucko, Orainen, Pekurinen, Pöndinen, Pörä, Råttzalainen, Safwolainen

1651: Cosmajnen, Cossmein, Hemelein, Ickoinen, Kechkoinen, Kechkojnen, Ketuinen, Mustasuu, Narin, Narinen, Nerinen, Peckurinen, Pöndinen, Pöxanen, Råtzolain, Safwolainen, Suickoin, Turåkoin

1653: Cossmainen, Cossmoinen, Hämälein, Ikoinen, Kituinen, Kucko, Kuifwalain, Kärkäin, Kåckoinen, Mustasuu, Narrin Kucko, Narrinen, Pekerin, Pöndinen, Pöpäin, Rotzalain, Safwolain, Suikoin, Tarinen

1655: Cossmain, Hämeläin, Ikoinen, Kituinenn, Kossmain, Kucko, Kuifwalain, Käköin, Marainen, Marin, Mustasu, Narin, Narinkucko, Pekurin, Poudinenn, Pöxäin, Ruotzalain, Safwolain, Suickain

1660: Achuin, Cosmain, Cuosmain, Hämeleinen, Ickoinen, Kettuinen, Koifwulain, Kucko, Käckein, Käckin, Marainen, Mustasuu, Narain Kucko, Narin, Narrin, Peckurinen, Safwolainen, Suikainen, Wachwain

1663: Ahainen, Cossmainen, Hämäläin, Ikoinen, Kettuinen, Kucko, Kuckoinen, Kuifwalain, Kusmain, Kächköin, Lillieskiöld, Marain, Marain Kucko, Mustasu, Narin, Pekurinen, Safwolain, Siekainen, Wachwain

1664: Cuossmain, Hämäl:, Hämäläin, Kachköin, Kituin, Kossmain, Kuckoin, Kuckoinen, Kuifwalain, Kächköin, Marain, Narinen, Noroin, Pekurin, Safwolain, Suikoinen, Wachwoin

1671: Cuosmain, Hämälein, Hämäläin, Kecköin, Keehkein, Kettuin, Kuckoin, Kufwalain, Käykoin, Marain, Marinen, Noroin, Peckurin, Safwolain, Suickoin, Wachwoin

1681: Hämäl:, Hämäläin, Hännin, Kettuin, Kuckoin, Kuifwalain, Kuosmain, Kächköin, Maarain, Narin, Noroin, Peckurin, Safwolain, Suikoin, Waukoin

1691: -, Cuossmain, Häinoin, Hämmellein, Kechkoin, Kettuin, Kiäckoin, Kuckoin, Kuifwalain, Kächkoin, Käckoin, Narain, Narin, Nåroin, Pekurin, Safwollain, Sajkoin, Suikoin, Teifwain, Waukoin

1701: Cuosmain, Hämäl:, Hämäl:n, Hämälein, Keckoin, Kiettuin, Kinkoin, Kuck:, Kuifwal:, Käckoin, Kåck:, Lillieskiölld, Marain, Narin, Pekerin, Safwol:n, Saukoin, Sinckoin, Waukoin

1711: -, Cuosmain, Hämälein, Hännin, Kaipoin, Kuckoin, Kättuin, Kåckoin, Kåttro, Lillienschiöld, Marain, Narin, Parckin, Safwol:n, Saukoin, Sinckoin

1722: Caipain, Cosmain, Hämmäl:, Hännin, Kettuin, Kockoin, Kuckoin, Kåttro, Lillienschiöld, Marain, Narin, Packarin, Råckain, Safwolain, Saukoin, Sinckoin, Waldoin

1730: Cuosmain, Fabritius, Hämäläin, Kuckoin, Kåckoin, Kåtro, Lillienschöld, Narin, Råckain, Sinck:, Tukain, Wald:

Poikola

1643: Pijk

1644: Pijk

1646: Pijk

1648: Pijk

1651: Pijck

1653: Pijk

1655: Pijk

1660: Pijk

1663: Pijk

1664: Pijk

1671: Pijk

1681: Pijck

1691: Pijk

1701: Pijk

1711: Pijk

1722: Pijk

1730: Pijk

Pulkkila

1660: -, Limatain, Pispa, Pulkin, Pulkinen

1663: -, Lijmatainen

1664: Kiäriäinen, Pulkinen

1671: Käriäin, Pullkinen

1681: Kiäräin, Pullckin, Pullkin

1691: Kerroin, Pullckin

1701: Käriein, Pullck:, Pullckin, Pullkin, Tarckiain

1711: Käroin, Paijuin, Pullckin

1722: Härckein, Kohoin, Malin, Pulckin

1730: Käroin, Maliain, Pulkin, Pässoin

Purhola

1643: -, Kinnuinen, Kächköin, Käistin, Purhoinenn

1644: -, Kinnuin, Kiächkoin, Käistin, Purhoinen

1646: -, Kinnuinen, Kiöchkoin, Kästin, Purhoinen

1648: -, Kestin, Kiehkoin, Kinnuinen, Purhoinen

1651: -, Harmainen, Keistinen, Kinnuinen, Kächkinen, Purhoin

1653: -, Kestoin, Kinnuin, Kächkoinen, Purhoin

1655: -, Kinnuin, Koistin, Purhoin

1660: -, Keistinen, Kinnuinen, Kockoin, Purroin

1663: -, Keistinen, Kiainen, Kärkäinen, Purhoin, Pärnäin

1664: Purhoin, Purhoinen

1671: Purhoinen

1681: Killkj, Purhoin

1691: Killckj, Purhoin

1701: Killkj, Kättuin, Purhoin

1711: Killckj, Kåttro, Purhoin

1722: Killckj, Purhoin

1730: Kåtro, Purhoin

Pylkkälä

1643: Hämäläin, Pylkeinen

1644: Hämeläin, Pylckäin

1646: Hämäläin, Pylckeinen

1648: Hämäläin, Pylckäinen

1651: Hämäläin, Pyllckoin

1653: Hämälein, Pyllkein, Pyllkäin

1655: Hämäläin, Pylköin

1660: Hämelein, Naula, Pylkein

1663: Hämäläin, Neula, Pylkäin

1664: Neula, Pylkäin

1671: Neula, Pylkäin

1681: Häckin, Neulain, Pyllkäin

1691: Hackin, Näulain, Pyllckein, Tarckin

1701: Neulain, Pyllckein, Tarkiein

1711: Pyllckein, Tarkiain

1722: Lappalain, Pylckein, Pylckin

1730: Lappal:, Pylkein

Pätylä

1643: Hämäläinen

1644: Hämeläin

1646: Hämäläin

1648: Hämmäläinen

1651: Hämäläin

1653: Hamelain

1655: Hämäläin

1660: Hämeleinen

1663: Hämäläin

1664: Pettyinen

1671: Pettin

1681: Pättin

1691: Kämillain, Pätim

1701: Kämil:n, Pättin

1711: Pätyn, Tannin

1722: Ahoin, Tannin

1730: Kexler, Pätyin, Tillman

Rantuu

1643: -, Huttuinenn, Härkäinen, Kettuinenn, Marttinenn

1644: -, Huttunen, Härkäin, Kettunen, Marttin

1646: -, Huttuinen, Härckäin, Kiettuin, Marttin

1648: -, Huttuin, Kiärckein, Kiättuin, Martinen

1651: -, Anttoin, Huttuinen, Härcköinen, Kettuinen, Martinen

1653: -, Antoin, Huttuin, Kettuinen, Kärkainen, Marttin

1655: -, Anttoinen, Huttuin, Härköin, Kettuin, Martin

1660: -, Herckeinen, Huttuin, Kettuinen, Marainen, Martinen, Oinoinen, Rasoin

1663: -, Huttuinen, Härkinen, Kettuin, Marain, Martinen, Narin, Ojnoin

1664: Ahoin, Huttuin, Härkainen, Kaipoinen, Martin, Martinen, Narinen, Rasain

1671: Ahoin, Harckein, Huttuinen, Kaipainen, Maarain, Martinen, Marttin, Marttinen, Oinoin, Raasain

1681: Ahoin, Huttuin, Härckäin, Härkäin, Kaipain, Lijmatain, Marttin, Narinen, Oinoin, Rasoin, Rassain

1691: Ahoin, Huttu, Härckein, Kittuin, Lijmatain, Martin, Narin, Oinoin, Rassin

1701: Ahoin, Huttuin, Härkein, Kättuin, Lijmat:n, Läskin, Mart:, Martin, Narin, Oinoin, Räsein

1711: Ahoin, Huttuin, Härkein, Kättuin, Lijmatain, Läskin, Martin, Narin, Oijnoin

1722: Ahoin, Huttuin, Härckein, Kettuin, Lijmatain, Läskinen, Martin, Narin, Ojnoin, Såpain

1730: -, Ahoin, Härkein, Härkäin, Limatain, Läskin, Martin, Narin

Rasala

1643: Rasanenn

1644: Rasanen

1646: Rasainen

1648: Rassainen

1651: Rasainen

1653: Räsäinen

1655: Rasainen

1660: Rasainen

1663: Rossainen

1664: Rasain

1671: Rasainen

1681: Rasain

1691: Rassain

1701: Räsein

1711: Räsein

1722: Hakulin, Räsein

1730: Hakul:, Räsäin

Remojärvi

1643: -, Jurfwainenn, Kapain, Oikarinen, Pafwilain, Pakar, Remoin, Remoinen, Riminen, Suliain, Tilikainen

1644: -, Capain, Cousmain, Jurfwain, Oikarin, Pafwilain, Pakar, Päfwilain, Remoin, Suliain, Tilikain

1646: -, Capiain, Cosmain, Jurfwain, Oickarain, Pafwilain, Pakar, Remoin, Suliain, Tilikain

1648: -, Caipoin, Cossmainen, Jurfwainen, Oijkarinen, Packar, Pafwilain, Pafwilainen, Remoin, Remåinen, Sullu, Tijlikain

1651: -, Cauppinen, Hämäläin, Inginen, Jurfwain, Oijkarinen, Pafweleinen, Pafwelinen, Parkar, Paunoin, Påutia, Remoin, Remoinen, Rimi, Tijllikainen

1653: -, Hämelain, Ingin, Jurfwain, Kaupin, Oijkarin, Pafwilain, Pakar, Pautia, Reimi, Remoin, Tilikain

1655: -, Hämäläin, Inginen, Jurfwain, Kaupin, Oikarin, Pafuilain, Pafulain, Pakar, Paunoin, Poutia, Remoin, Rimi, Tijlikain

1660: -, Brennerfelt, Caupinen, Hämelein, Ingin, Jurfwainen, Oikarinen, Pafwilain, Pafwilainen, Pakar, Panoin, Poutia, Remoin, Remoinen, Rimj, Rämoin, Tilikainen

1663: -, Caipiainen, Hämäläin, Ingin, Jurfwainen, Oikarin, Pafwilain, Poutia, Remoin, Rimj, Rämäin, Rämäinen, Tijlikain

1664: Caipin, Höfwöin, Jurfwain, Leinoinen, Pawilain, Pekurinen, Remoin, Remoinen, Rimpi, Silf:rarm, Surman, Wanhainen

1671: Hafwe, Jurfwain, Kaipain, Leinoinen, Pafwilain, Pekurin, Remoin, Remåin, Rimpin, Silf:rarm, Wanhain

1681: -, Hafwe, Heinoin, Hämäläin, Kipriein, Lahmain, Pafwil:, Pafwilain, Peckurin, Remoin, Rimpi, Sillfwerarm

1691: -, Haf:, Heijnoin, Hämel:n, Kiprin, Kooth, Lohmain, Mardikain, Pafwillain, Pekurin, Remoin, Rimpin, Rämoin, Sillfwerarm

1701: Haloin, Heinoin, Hämelein, Hämälein, Kipri, Kooth, Lamain, Pafwillain, Päkurin, Remoin, Rimpi, Rämoin, Turakain, Wänein

1711: Haloin, Heijnoin, Hämäl:n, Hämälein, Immoin, Kipri, Mardikain, Pafwilain, Pullckin, Remoin, Rimpi, Turakain, Wänein

1722: Haloin, Hämmäl:n, Immoin, Kaipain, Kiprij, Pafwil:, Pafwilain, Pulckin, Pylckein, Turakain

1730: Ficke, Haloin, Heinoin, Hämäläin, Kaipoin, Mardikain, Pafwilain, Pulkin, Remoin, Rimpi, Sidensnöhr, Turakain

Ronkala

1643: Hyfwöinenn, Pardainenn, Rångainenn

1644: Hyfwöinen, Pardainen, Rongain

1646: Hyfwöin, Pardainen, Rengoinen

1648: Hyfuöinen, Pardainen, Rångainen

1651: Hyfwöinen, Pardainen, Rångainen

1653: Hyfwäin, Pardin, Rångain

1655: Hyfwöin, Pardain, Rångain

1660: Hyfwein, Pardainen, Rångainen, Rånginen

1663: Hyfwöinen, Pardainen, Rångain

1664: Hyfwäin, Hyfwärinen, Paunoin, Rångainen

1671: Hyfwerin, Paunoin, Rångain

1681: Hyfwäin, Kanckuin, Paunoin, Rängain, Rångain

1691: Hyfwein, Kuckuin, Paunoin, Rångain, Tarckin

1701: Hyf:n, Kuck:, Läskin, Oinoin, Otin, Rångain

1711: Aniain, Kanckoin, Kånsti, Laukain, Läskin, Rångain, Sårfwarin, Wijsain

1722: Janhuin, Kanckoin, Konsti, Laukain, Läskin, Otin, Sårfwarin, Wäijal:

1730: Aniain, Hardikain, Immoin, Janhuin, Kanckuin, Rångain, Wäijal:n

Ruokola

1660: -, Rokolainen, Råkolainen

1663: -, Ruokolain, Råckalain

1664: -, Mondoin, Ruokolain, Ruokolainen

1671: -, Mondoin, Råckolain

1681: -, Måndoin, Rokolain

1691: -, Måndoin, Ruokolain

1701: -, Måndoin, Ruokol:n

1711: -, Kåckoin, Måndoin, Månoin, Rukelain, Ruokol:

1722: -, Heijlain, Kockoin, Käritoin, Mondoin, Månoin, Ruokol:, Tukelain

1730: -, Heil:, Kåckoin, Måndoin, Månoin, Ollikain, Rokol:, Tukain

Soiniemi

1643: Leinoinen, Loomalainen, Matilain, Matilain Teras, Matilainen, Pardainen, Pardainenn, Purhoin, Purhoinen, Purhoinenn, Råikoinen, Teras

1644: Leinoin, Loomalain, Matilain, Mattilain Teräs, Mattilainen, Pardain, Purhoin, Roikoin, Teräs

1646: Leinoin, Luåmalain, Matilain, Matilain Täräs, Nekin, Pardain, Purhoin, Råikoinen, Täräs

1648: Leinoinen, Låmalainen, Matilain, Matilainen, Näcki, Pardainen, Purhoin, Purhoinen, Råkoinen

1651: Afuin, Anttoin, Kuppar, Leinoinen, Läpi Neula, Låmainen, Matilain, Matilainen Teräs, Mattilain Läpi Neula, Neula, Näkj, Pardainen, Purhoinen, Roikoinen, Seulenbergh, Teräs

1653: Antin, Aufwin, Cuppari, Ketelain, Lamalain, Leinoin, Matilain, Matilain Thöres, Nekj, Pardainen, Pardoin, Purhoin, Rackoinen, Rasainen, Rossensmitt, Thöres

1655: Afuin, Antoin, Kotilain, Lamalain, Matilain, Neekj, Pardain, Pardainenn, Purhoin, Rasainen, Rosensmitt, Råikoinen

1660: Afwoin, Antoinen, Kotelainen, Lamalainen, Madtilain, Mattilain Therois, Mattilainen, Pardainen, Pardoinen, Purhila, Purhoinen, Råkoinen, Therois

1663: Antoinen, Aufwinen, Kåtilain, Leinåinen, Lomalain, Matilain, Pardainen, Purhoin, Rasain, Ruokoinen, Täras

1664: Antoin, Aufwoinen, Kotilainen, Pardain, Pardainen, Purhoin, Ruokoin, Soria, Tarkiainen, Tirän

1671: Anttoin, Aufwinen, Kottilain, Kuckoin, Pardain, Pendin, Purhoinen, Såria, Tarckiain, Tirroin

1681: Antoin, Aufwinen, Kotilain, Kuckoin, Pardain, Pawilain, Pöndin, Soriain, Tarkiain, Töröin

1691: Aufwin, Branoff, Halin, Kuckoin, Kåttelain, Pardain, Soriain, Tarckiain, Törein

1701: Auf:, Haloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Kåtel:n, Pardain, Partain, Sorioin, Tarkiain

1711: -, Aufwin, Haloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Kåtilain, Pardain, Sorijoin, Sårjoin, Tarkiain

1722: Aufwin, Haloin, Herrain, Huttuin, Lukoin, Pardain, Sorjoin, Tarckiain

1730: -, Aufwin, Hallin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Kåttil:, Pardain, Sorrjoin, Tarkiain

Sopala

1643: Såpainenn

1644: Såpainen

1646: Såpain, Såpainen

1648: Såpain, Såpainen

1651: Såpainen

1653: Sopainen

1655: Såpainen

1660: Sopain

1663: Sopainen, Tawast

1664: Keistinen, Soppoin

1671: Keistinen, Soppain

1681: Keistin, Sopain

1691: Käistin, Sopainen

1701: Keskin, Såpain, Såppain

1711: Aufwin, Puhakain, Såpain

1722: Aufwin, Puhakain

1730: Aufwin, Puhaka, Såpain, Såppain

Sorjola

1643: -, Cossmainen, Nassaken, Rootinenn, Soikainen, Sorioinen, Sorioinenn

1644: -, Cousman, Nasak, Rastan, Rotinen, S, Sariain, Soikainen, Såriain

1646: -, Cousmain, Nasak, Rastain, Rothinen, Såickain, Såriain

1648: -, Kischinen, Nasach, Rastin, Råthinen, Sorioin, Såickain, Sårioin, Sårioinen

1651: Cossmain, Kijskinen, Narinen, Rasta, Råådtinen, Sauckoin, Sorioin, Sorioinen, Sårioinen

Summala

1643: -, Pardainen, Wätäinenn

1644: -, Pardain, Wätäin

1646: -, Pardain, Wätäin

1648: -, Pardainen, Wätäinen

1651: -, Immoin, Lampin, Pardain, Wäätäinen

1653: -, Immoin, Lampin, Pardin, Wätainen

1655: -, Immoin, Lampin, Pardain, Wätäin

1660: -, Immoinen, Pardain, Wäteinen

1663: -, Immåinen, Pardain, Wätäin

1664: Pardain, Pardainen, Wätäinen

1671: Pardain, Wätäin

1681: Pardain, Rautiain, Wätäin

1691: Pardain, Rautiain, Wätein

1701: Pardain, Rautiain, Wätein

1711: Pardain, Rautiain, Summain, Wätein

1722: Pardain, Rautiain, Summain, Wätein

1730: Rautiain, Summain, Wätäin

Suurniemi

1643: -, Laamainenn, Rongainenn, Rångain, Tirroinen, Wänäinenn

1644: -, Laamainen, Rongain, Rångain, Rångainen, Tirroin, Wänäinen

1646: -, Immoinen, Laamainen, Rengoinen, Tirråinen, Wäneinen

1648: -, Immoinen, Lamainen, Rångainen, Tirroinen, Wänäinen

1651: Immoinen, Kijskin, Lamainen, Rimpi, Råiskoinen, Rångain, Tirroin, Wäänäinen

1653: Imoin, Kiskin, Lamain, Rimpi, Roiskoin, Rångain, Tirroin, Wänäin

1655: -, Immoin, Lamain, Pikinen, Rongain, Råskoin, Tirroin, Wenäinen

1660: Immoinen, Kiski, Kiskinen, Leinoinen, Rimpi, Roiskoin, Rongainen, Terroin, Wenein

1663: Immoin, Kiskin, Lamain, Rimpi, Råisko, Rångain, Tirroin, Wänäin

1664: Immoin, Lamoinen, Rimpi, Rång, Terroin

1671: Immoin, Lamain, Rimppi, Rångoin, Tirroin

1681: Immoin, Lamain, Rimpj, Rångain, Tirroin

1691: Innoin, Lamain, Paufnoin, Rimpi, Rångain, Tirroin

1701: Immoin, Kardin, Lamain, Paunoin, Rimpi, Rångain, Tirroin

1711: Immoin, Kardin, Lamain, Paunoin, Rimpi, Rångain

1722: Immoin, Kardin, Paunoin, Pöllein, Rångain

1730: -, Immoin, Lamain, Paunoin, Pöllein, Rimpi, Rångain

Taipale

1643: Hapio, Ryttare

1644: Hapio, Ryttare

1646: -, Hapio

1648: -, Hapio

1651: Haapia, Taippall

1653: -, Hapio

1655: Hapio, Taipall

1660: -, Taipal

1663: -, Taipal

1664: -, Taipall

1671: -, Taipall

1681: -, Taipall

1691: Taipallain

1701: Asikain, Taipalain

1711: Asikain, Taipalain

1722: Assikain, Sidensnör, Taipalain

1730: Lind, Taipalain, Teitin

Teivaa

1643: Längä, Teifwainen

1644: Längä, Teifwain

1646: Länge, Teifwain

1648: Längä, Teifwainen

1651: Längä, Teifwain, Teifwein

1653: Längä, Teifwain, Toifwain

1655: Längä, Teifwain

1660: Länge, Teifwain, Teifwainn

1663: Länginen, Teifwain

1664: Längin, Länginen, Oikarain, Rosensmitt, Teifwain, Teifwainen, Teiwain

1671: Langain, Längäin, Oickarain, Teifwain, Teifwoin, Täifwain

1681: Längäin, Oickarin, Teifwain

1691: Längin, Ojkarin, Teifwain, Täifwain

1701: Längein, Ojkarin, Teifw:, Teifwain, Teifwanen, Waljn

1711: Längin, Teifwain, Teijfwain, Walin, Wijkarin

1722: -, Hännin, Teifwain

1730: Hän:, Oikar:, Teif:, Teifwain, Weman

Tuhkala

1643: Leinoin, Sålckj, Tuchkalainenn

1644: Leinoin, Solcki, Tuchkalain

1646: Solckj, Teinuss, Tuchkalain

1648: Leijnoinen, Sålcki, Tuhkainen

1651: Leinoin, Sållckj, Tuchkalainen

1653: Leinoinen, Sollki, Tuchkalain

1655: Leinoin, Solckj, Tuchkalain

1660: Leinoinen, Muikoinen, Solkj

1663: Muikuinen, Solkj, Wänäinen

1664: Brennerfelt, Hämelain, Inginen, Lukoinen, Mukoin, Rimi, Solki, Tuchkulainen, Wänäinen

1671: Baranouf, Hämäläin, Inginen, Luukoin, Muukoin, Solcki, Tuchkalain, Wänäinen

1681: Hämäläin, Ingin, Kipriein, Luckarin, Luuckoin, Muckoin, Orain, Ramu, Sollckj, Tuchkalain, Wänäläin

1691: -, Hämellein, Ingin, Kiprin, Lukoin, Luukoin, Mässö, Pochiallain, Sållcki, Sållkj, Wänellein

1701: -, Asillain, Hämmel:, Ingin, Kipri, Luukoin, Mässo, Pohialain, Sållkj, Tarkiain, Wänelein

1711: Asillain, Hämälein, Härkein, Inginen, Kipri, Messo, Purain, Påchialain, Pöyhein, Sållkj, Wänälein

1722: Assilain, Hulckoin, Härckein, Myrylein, Pennain, Pohialain, Purain, Pöyhein, Wänäl:n

1730: Asil:, Hulkoin, Hämäl:, Ingin, Kipri, Myrel:, Mässo, Pajain, Pennain, Pöyhein, Solki, Wänäläin

Turakkala

1643: Ryss, Turåkainenn

1644: Ryss, Turakainen

1646: Ryss, Turokain

1648: Turakain, Turakainen

1651: Ryss, Turokain

1653: Ryss, Turakain

1655: Ryss, Turakain, Turekin

1660: Tuckain, Turaikainen

1663: Turakain

1664: Turakain, Turakainen

1671: Turackain

1681: Turakain

1691: Turakain

1701: Turakain

1711: Turakain

1722: Turakain

1730: -, Turakain

Tyrynmäki

1643: Wätäinenn

1644: Wätäin

1646: Wätäin

1648: Wätäinen

1651: Wädtäinen

1653: Wätäinen

1655: Wätäin

1660: Wäteinen

1663: Wätäinen

1664: Wätain

1671: Wätäin

1681: Wätäin

1691: Wätein

1701: Kaipain, Wätein

1711: Kaipoin, Wätein

1722: Kaipoin

1730: Kapaiakoin, Wätäin

Varparanta

1664: Kiskinen, Rångain

1671: Kiskin, Rångain

1681: Kiskin, Rångain

1691: Kisken, Rångain

1701: Kiskin, Rångain

1711: Immoin, Kiskin, Rångain

1722: Kiskin, Pyhein, Rångain

1730: Kiskin, Wäijal:

Vehmaa

1643: Hatzoinen, Hatzoinenn, Karfwin, Kiskinen, Laamain, Mardikainenn, Ochtain, Pöxäinen, Rimpin, Rimppi, Wehmoinenn, Westerinenn

1644: Achtiain, Hatzonen, Kischinen, Laamain, Larfwoin, Mardikain, Pöxänen, Rimppi, Wechmain, Westerinen

1646: Achtinen, Carfwin, Hatzoinen, Hatzonen, Kischinen, Laamain, Mardikain, Pöxenen, Rimppi, Rimppin, Wechmain, Westerin

1648: Achtiain, Hatzoinen, Kiskinen, Lamainen, Mardikainen, Märda, Pöxäinen, Rimpi, Wehmainen, Westerinen

1651: Hadtzoin, Hadzoinen, Hadzoinen Suuthar, Kijskinen, Kärfuin, Lamainen, Lapwetteläin, Mardha, Mardikainen, Ochtoinen, Pijk, Poxäinen, Pöxäin, Rimpi, Suuthar, Tijainen, Wehmoin, Wester

1653: Achtoinen, Hatzoin, Hatzoinen, Kerfwin, Kiskinen, Lamainen, Lapwetelein, Mardikain, Merda, Pijk, Poxäinen, Pöxain, Rimpi, Römpi, Sutar Hatzoinen, Tiain, Wehmain, Wäster

1655: Hatzain, Hatzoin, Hatzoin Sutar, Kerfwin, Kijskinenn, Lamain, Lapweteläin, Mardikain, Merda, Ochtoin, Pijck, Pöxäinen, Rimpi, Rimppi, Sutar, Tijain, Wehmoin, Wester

1660: Hatzain, Hatzoin, Kiskinen, Lamain, Lapetelain, Mardikainen, Murda, Ochtuinen, Pöxeinen, Rijmpi, Rimpi, Suthare Hatzoin, Tijtainen, Wäster

1663: Hatzoinen, Kiskinen, Lamain, Lapweteläin, Mardikain, Merdha, Ochtoinen, Pöxäinen, Rimpi, Sutar Hatzoinen, Tijhoin, Wäster

1664: -, Hattzoin, Hatzoin, Jakoinen, Kisskinen, Lamminen, Mardikainen, Pöndin, Rimpi, Rosennou, Sutar, Westerinen

1671: -, Hatzein, Hatzoin, Jackoinen, Kiskin, Laamain, Mardickain, Pöndinen, Rimppi, Roosenou, Suter, Westerinen

1681: -, Achtiain, Hatzains, Hatzoin, Härkäin, Jakoin, Kiskin, Lamain, Mardickain, Pöndin, Remoin, Rosenou, Suthar, Westarin

1691: Achtiain, Hattzoin, Härckein, Jackoin, Kiskin, Läinoin, Mardikain, Pöndin, Remoin, Rosseneu, Wästerin

1701: Brunerj, Hatzoin, Härkein, Ikoin, Kiskin, Lamain, Mardick:, Pöndin, Remoin, Rosenou, Wästerin

1711: Brunneri, Hatzoin, Jakoin, Lamain, Lipsain, Mardikain, Pöndin, Remoin, Sveconius, Wäijal:n, Wästerin

1722: Hatzoin, Ikoin, Lamain, Lipsain, Mardikain, Mätäl:, Rämoin, Sveconius, Tannin, Tarckin, Wahl, Wäijal:, Wästerin

1730: Brunneri, Finne, Ikoin, Kåifwistoin, Lamain, Lipsain, Mardikain, Pekur:, Pöndin, Tannin, Tarkiain, Wäst:

Veijala

1664: Kiskinen, Wäijäinen

1671: Kiskinen, Wäijalain

1681: Kiskinen, Weijalein

1691: Kiskin, Weijallain

1701: Kiskin, Weijal:n

1711: Kiskin, Wäijalain

1722: Kiskinen, Kupsain, Wäijalain

1730: Kaskin, Kupsain, Wäijal:

Viisala

1643: Leskinenn

1644: Leschinen

1646: Leschinen

1648: Läschinen

1651: Leskin

1653: Leskin

1655: Leskin

1660: Leskin

1663: Leskinen

1664: Leskinen

1671: Leskinen, Läskinen

1681: Leskinen

1691: Lillienschiöld, Läskin, Nisilain

1701: Läskin, Wijsal:n

1711: Kättuin, Läskin, Såpain

1722: Kettuin, Leskin, Såpain

1730: Kettuin, Läskin

Vuorenmaa

1643: Hirfwoinen, Lambain, Lambainen, Lambainenn, Leinoin, Leinoinenn, Pekurinenn

1644: Hirfwoin, Lambain, Leinoinen, Leinon, Pekurinen

1646: Hirfwain, Hirfwåin, Lambain, Lambainen, Leinoin, Pekurin

1648: Hirfwoinen, Lambain, Lambainen, Leijnoinen, Leinoinen, Pekurinen

1651: -, Hirfwoin, Lambain, Leijnoinen, Leinoin, Pekurin, Rosensmitt, Råpoinen

1653: -, Hirfwoin, Lambain, Leijnoin, Leinon, Lenoin, Pekunen, Ranpoin, Tendia

1655: Brennefält, Hirfuoin, Lambin, Leinoin, Leinoinen, Linoin, Linoin Tendia, Pekurin, Ropoin

1660: Condia, Hijrfwoin, Lamain, Leinoin, Leinoinen, Narroin, Pekurin

1663: Hirfwoin, Lambain, Leinoin, Leinoinen, Lejnoin, Narin, Pekurin, Ropoinen, Tendiä

1664: Hirfwoin, Ikoin, Lambain, Leinoin, Leinoinen, Martikain, Narring, Nissinen, Oikarinen, Tarfwain

1671: Hirfwoin, Ikoin, Lambain, Lambainen, Läinoin, Martikain, Narain, Nissinen, Oikarin, Tarfwoinen

1681: Caupi, Hirfwoin, Ikoin, Käckäläin, Lambain, Lambiein, Leinoin, Lestus, Lilius, Mardikain, Mullj, Mustoin, Nissin, Nårein, Oickarin, Tarfwoin, Wänäin

1691: -, Heinoin, Hirfwoin, Kaupin, Keckellein, Lambin, Lillius, Läijnoin, Läinoin, Mardikain, Mustoin, Narin, Nasaken, Nissin, Oikarin, Pafwilain, Pyllckin, Rimpin, Teifwain, Wenein

1701: Hannin, Hirf:, Hämäl:n, Hötel:n, Kaupin, Kåikal:n, Lamb:, Leijnoin, Lillj, Lämbiäin, Mullj, Narin, Nissin, Oijkarin, Pafwil:n, Pyllkein, Råponen, Täif:, Weijsein

1711: Hirfwoin, Hänninen, Hötöl:n, Kaupin, Käkäleinen, Leijnoin, Lillj, Mardikain, Mullj, Nissin, Pekurin, Pyllckein, Rimpi, Råpoin, Teifwain

1722: Hirfwoin, Hynnin, Hännin, Hötöl:, Hötöl:n, Kaupin, Kuckoin, Käkäl:n, Lillj, Mullj, Paukoin, Pispain, Pylckin, Pöyhein, Råpoin

1730: Hirfwoin, Hämäl:, Hötöläin, Kåndiain, Leinoin, Lilli, Mardikain, Mullj, Nissin, Pekurin, Pispain, Pöyhein, Rimpi, Teifwain, Warius, Wäsein

Vuorilahti

1643: Bengdtinenn, Tarkiainenn

1644: -, Tarkiain

1646: -, Tarkiain

1648: -, Inginen, Tarkiainen

1651: Benchtinen, Tarkia

1653: Bengtinen, Tarckia

1655: Bengdtinen, Tarkia

1660: Bengdtinen, Tackia

1663: -, Tarkiain

1664: Bengtinen, Tarkiain

1671: Bengtinen, Tarkiainen

1681: Bengdtin, Tarckiain

1691: Bengdtin, Tarckiain

1701: Bengtin, Tarkiain

1711: Bengtin, Tarkiain

1722: Bengdtin, Tarckiain

1730: Bengtin, Tarkiain

Ylivesi

1643: -, Laskoin

1644: -, Laskoin

1646: -, Lashoin

1648: -, Laskoinen

1651: Laaskoinen, Nadzack

1653: Laskoinen, Naasak, Tarfwelain

1655: Hämäläin, Laskoin, Nasak, Täwualain

1660: -, Caupiain, Harmain, Heiland, Heilandh, Helandh, Heritain, Kettuin, Nasack, Rauhoin, Tefwelain, Tolfwain

1663: -, Boranauf, Caupin, Harmain, Heilain, Heilainen, Kituin, Nasack, Rahuinen, Teifwalain, Tolfwain

1664: Harmain, Heilainen, Kittuinen, Kårhoinen, Lijmatainen, Parkinen, Sockoinen, Tolfwainen

1671: Heiluinen, Häilainen, Härkäin, Kittuinen, Korhoinen, Lijmatain, Parckinen, Sååckinen, Tolffwainen

1681: Heilain, Herrain, Kittuin, Korhoin, Korhuin, Lijmatain, Parkinen, Säckin, Tollfwain

1691: Heijlain, Herrain, Kittuinen, Kårhoin, Limatain, Parckin, Säckinen, Tållfwain

1701: Haloin, Heijlain, Herrain, Hämäl:n, Kättuin, Kårhoin, Lijmatain, Pafwil:n, Parckin, Parkin, Soijkoin, Tållfwain

1711: -, Haloin, Harmain, Heilain, Herrain, Hämälein, Käriäin, Kättuin, Kårhoin, Kårhonen, Pafwilain, Parckin, Såikain

1722: Aufwin, Harmain, Häijlain, Korhoin, Käriäin, Kättuin, Kåndin, Pafwil:, Parckin, Pohialain, Säijlain, Tukal:, Ujmj

1730: Aufwin, Haloin, Harmain, Heilain, Hämäläin, Ikoin, Kettuin, Käriäin, Kåndia, Kåndiain, Kårhoin, Parkin, Sejlain, Såikain, Tuchkal:n, Uimis

© Väinö Holopainen 2023